Những định hướng phát triển
20:26 14/01/2022
Ngày 01-01-1997, tỉnh Bắc Ninh được tái lập và chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới theo Nghị quyết của Quốc hội khoá IX tại kỳ họp thứ 10, ngày 15-11-1996. Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, tạo đà phát triển cho quê hương Bắc Ninh trong giai đoạn mới.

Trong bối cảnh chung của cả nước, ngay khi tỉnh Bắc Ninh được tái lập, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, chủ trương và các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương; đồng thời đã cụ thể hóa và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện của từng thời kỳ khác nhau. Toàn Đảng bộ và Nhân dân Bắc Ninh  phấn khởi, đoàn kết một lòng chung sức xây dựng quê hương, góp phần thực hiện chủ trương đẩy mạnh nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã đề ra 10 nhiệm vụ cấp bách và thực hiện nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện của từng thời kỳ với quyết tâm Bắc Ninh phải đi nhanh hơn, đi trước một bước so với lộ trình phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

 

Khởi công năm 1998, đến năm 2000 cầu Hồ qua sông Đuống khánh thành kết nối khu vực phía Bắc và Nam tỉnh Bắc Ninh đưa vùng Nam Đuống phát triển mạnh mẽ

 

Trải qua 25 năm, Bắc Ninh đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH, đóng góp quan trọng vào những kết quả chung của cả nước, trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô. Trong đó, đáng chú ý là, kinh tế luôn duy trì tốc độ tăng trưởng cao ở mức hai con số ở những giai đoạn đột phá, và đảm bảo tăng trưởng ổn định trong lúc khó khăn, kể cả giai đoạn đặc biệt dịch bệnh năm 2020-2021; các loại hình kinh tế phát triển nhanh về quy mô và đóng góp lớn cho kinh tế của tỉnh, đặc biệt là đã thu hút được nhiều tập đoàn kinh tế lớn, công nghệ hiện đại, sản phẩm có sức cạnh tranh cao. Nhờ vậy, quy mô nền kinh tế tăng nhanh và đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của cả nước.

Năm 2021, kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều thành tựu và tạo động lực phát triển cho năm 2022 và các năm tiếp theo. Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhưng kinh tế Bắc Ninh vẫn tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 (giá SS năm 2010) ước tăng 6,9% so với năm 2020; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; xuất khẩu hàng hóa tăng 18,7%; dư nợ tín dụng tăng 16,9%; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất tăng 5,4%; các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động và Nhân dân trong bối cảnh dịch bệnh triển khai khẩn trương tích cực; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Kết quả năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng lần thứ XX, không chỉ tạo sự tiếp nối mà quan trọng hơn, đảm bảo những nền tảng quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và làm cho bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh 25 năm qua toàn diện hơn, hình thành hệ sinh thái kinh tế địa phương với năng lực cạnh tranh cao hơn, đưa Bắc Ninh vào chu kỳ tăng trưởng mới.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ