TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP THÁNG 11/2023
09:10 02/11/2023
Nội dung các câu hỏi của các doanh nghiệp và câu trả lời của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh trong tháng 11/2023
1. Công ty Cổ phần ViepacDoanh nghiệp chúng tôi muốn xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã mất?

Trả lời: Do mã số Giấy chứng nhận đầu tư là mã cũ được cấp theo Luật đầu tư cũ, nên doanh nghiệp làm thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo biểu mẫu A.I.16 quy định tại Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Quỹ đầu tư năng lượng mặt trời Trung Quốc: Nhà đầu tư Trung Quốc muốn tìm hiểu thị trường, ưu đãi trong Khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp nước ngoài?

Trả lời: Công ty liên hệ với đồng chí Quyết - Trưởng phòng Tư vấn xúc tiến đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh để được hỗ trợ chi tiết.

3. Nhà đầu tư tại KCN Yên Phong II-C: Công ty chúng tôi đã ký hết hợp đồng thuê xưởng, tuy nhiên hiện tại bên cho thuê lại chuyển nhượng nhà xưởng cho một bên khác dẫn đến tranh chấp nhà xưởng. Bây giờ, chúng tôi cần thủ tục hồ sơ như thế nào để lấy lại quyền lợi của mình?  

Trả lời: Về vấn đề tranh chấp nhà xưởng, Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý Doanh nghiệp của Ban để được tư vấn, hỗ trợ.

4. Công ty TNHH Quân Thành – Tiên Sơn: 

- Doanh nghiệp có chủ sở hữu là người Việt Nam, vốn 100% trong nước, nhưng người đại diện pháp lý là người Trung Quốc, có ảnh hưởng việc xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

- DN có ngành nghề “hóa chất” trong mục tiêu sản xuất, có được hoạt động trong KCN Tiên Sơn hay không?

Trả lời: 

1.Không ảnh hưởng, đối với DN có chủ sở hữu là người Việt Nam có thể lựa chọn làm thông báo đầu tư hoặc hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2.Ngành hóa chất không nằm trong ngành nghề thu hút của KCN Tiên Sơn, nên theo nguyên tắc, không thể cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong Khu công nghiệp này.

5. Nhà đầu tư Trung Quốc: Nhà đầu tư đã thuê nhà xưởng tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn. Hiện Nhà đầu tư muốn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện dự án mới cần thủ tục gì?

Trả lời:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, cụ thể như sau:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án;

2. Tài liệu về tư cách pháp lý của Nhà đầu tư;

3. Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

4. Tài liệu liên quan đến địa điểm thực hiện dự án: Hợp đồng thuê nhà xưởng, Báo cáo tình hình cho thuê nhà xưởng của Bên cho thuê, Sơ đồ tổng thể mặt bằng nhà xưởng của Bên cho thuê nhà xưởng trong đó có đánh dầu vị trí, diện tích của các đơn vị đang thuê,...

5. Các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến địa điểm thực hiện dự án. 

6. Nhà đầu tư: Công ty vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại nhà đầu tư muốn chuyển nhượng 100% cổ phần cho 1 nhà đầu tư khác, có cần phải làm thủ tục đăng ký mua phần vốn góp hay không?

Trả lời:

Có phải thực hiện đăng ký mua phần vốn góp vì cổ phần của nhà đầu tư trên 50% tổng cổ phần công ty nên bắt buộc thực hiện đăng ký mua phần vốn góp.Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ