Danh sách các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đã thực hiện kết nối
14:22 18/09/2018

Stt

Tên doanh nghiệp

1

Công ty TNHH  ATECH

2

Công ty TNHH  Elensys

3

Công ty TNHH  Ace Cook

4

Công ty TNHH  Taixin

5

Công ty TNHH  Seojin System

6

Công ty TNHH  Điện Nissin

7

Công ty TNHH  Sena Tech

8

Công ty TNHH  Sentec

9

Công ty TNHH  Henry hardware industry

10

Công ty TNHH  Konishi

11

Công ty TNHH  J_World

12

Công ty TNHH  Gunho

13

Công ty TNHH  Hanwha techwwin

14

Công ty TNHH  Willtech Vina

15

Công ty TNHH  Laird

16

Công ty TNHH  Fine MS vina

17

Công ty TNHH  Seowon Intech

18

Công ty TNHH  Daemyung

19

Công ty TNHH  P & Q Vina

20

Công ty TNHH  Samho Press Vina

21

Công ty TNHH  KA Tech Vina

22

Công ty TNHH  Vonmax Industrial

23

Công ty TNHH  JM Tech Vina

24

Công ty TNHH  Daeil Tech VN

25

Công ty TNHH  Mirae EIC VN

26

Công ty TNHH  Ethertronics Vina

27

Công ty TNHH  E_litecom Vina

28

Công ty TNHH  Sungwoo Vina

29

Công ty TNHH  Yanan Vina

30

Công ty TNHH  Foseca

31

Công ty TNHH sản xuất Biel Crytal Việt Nam

32

Công ty TNHH Smac Vina

33

Công ty TNHH Quốc tế Bright Viet nam

34

Công ty TNHH Seiyo Việt Nam

35

Công ty TNHH Liwayway Việt Nam

36

Công ty TNHH Jang won Tech Vina

37

Công ty TNHH woo jeon & Handan Vina

38

Công ty TNHH Doo sung Tech Việt Nam

39

Công ty TNHH Uit Vina

40

Công ty TNHH intops Việt Nam

41

Công ty TNHH Mobase Việt Nam

42

Công ty TNHH Keysheen Việt Nam

43

Công ty TNHH I Sheng Electric Wire & Cable (Việt Nam)

44

Công ty TNHH Tenma Việt Nam

45

Công ty TNHH Nano Tech

46

Công ty TNHH Bujeon Vietnam Electronics

47

Công ty TNHH Mitac Computer (Việt Nam)

48

Công ty TNHH Toyo Ink Việt Nam

49

Công ty TNHH Việt Nam Tabuchi Electric

50

Công ty TNHH Yamato Industries


Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ