Thông tin về nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm .. tại địa phương
15:13 03/04/2018
Thông tin về nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm .. tại địa phương liền kề KCN Tiên Sơn
Thời điểm tính đến ngày: 14/11/2014

STT

Nội Dung

Xã Tương Giang

Xã Nội Duệ

Xã Đại Đồng

Xã Hoàn Sơn

1

Số lượng nhà trẻ công lập

02

01

02

01

2

Số lượng trường cấp I

01

01

01

01

3

Số lượng trường cấp II

01

01

01

01

4

Số lượng trường cấp III

0

0

0

0

5

Nhà văn hóa, khu vui chơi gải trí

01

01

01

01

6

Khu bán hàng tạp hóa

07

05

06

10


Thông tin về nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí, khu mua sắm .. tại địa phương liền kề KCN Thuận Thành
Thời điểm tính đến ngày: 26/11/2014

STT

Nội Dung

Xã Thanh Khương

Xã Gia Đông

Thị Trấn Hồ

1

Số lượng nhà trẻ công lập

02

02

03

2

Số lượng trường cấp I

01

01

01

3

Số lượng trường cấp II

01

01

02

4

Số lượng trường cấp III

01

01

01

5

Nhà văn hóa, khu vui chơi gải trí

04

03

05

6

Khu bán hàng tạp hóa

10

04

08


1. Khu vự Quế Võ
2. Khu vực Yên Phong
3. Khu vực Từ Sơn - Tiên Du
4. Khu vực Thận Thành
Trung tâm HT ĐT và PT KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ