Bắc Ninh thu hút hơn 18.038 tỷ đồng và gần 2 tỷ USD vốn đầu tư
10:41 30/11/2022
Trong tháng 11-2022, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư đăng ký đạt 1.828 tỷ đồng và 26 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 141,6 triệu USD. Điều chỉnh vốn cho 10 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn điều chỉnh tăng là 33,93 triệu USD và 4 dự án trong nước với tổng số vốn điều chỉnh tăng hơn 1.001 tỷ đồng.

Sản xuất các sản phẩm băng, đĩa từ tính và quang học tại Công ty CP Manutronic Việt Nam (KCN Tiên Sơn)

 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 49 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 16.210,7 tỷ đồng; 124 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 318,8 triệu USD. Các cơ quan chức năng cấp điều chỉnh vốn cho 118 dự án FDI và 38 dự án trong nước với số vốn điều chỉnh tăng hơn 1.669,9 triệu USD và 1.828 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh cấp 1.542 dự án đăng ký đầu tư trong nước cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt hơn 252.819,5 tỷ đồng 1.799 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp gần 23,182 tỷ USD.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ