Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 30.900 tỷ đồng, vượt 1,1% dự toán năm
16:46 31/12/2022
Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) ước đạt hơn 30.900 tỷ đồng, vượt 1,1% dự toán năm, trong đó: Thu nội địa đạt hơn 23.290 tỷ đồng, vượt 0,1%; thu từ Hải quan đạt hơn 7.600 tỷ đồng, vượt 4,1%

Các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều vượt dự toán và tăng so với năm trước

 

Trong thu nội địa, một số khoản thu thuế có mức tăng cao so với dự toán như: Thu thuế ngoài Nhà nước vượt 13,7%; thu thuế thu nhập cá nhân vượt 19,9%... Đặc biệt, các khoản thu trực tiếp từ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều vượt dự toán và tăng so với năm trước như khoản thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương vượt 9,1% dự toán năm và tăng 11,8%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vượt 13% và tăng 6,3%.

Tuy nhiên, vẫn có 2 khoản thu đạt tiến độ thấp là: Thu tiền sử dụng đất, chỉ đạt 31,5% dự toán năm và giảm nhiều (69,6%) so với năm trước, là do từ cuối năm 2021 tỉnh có sự thay đổi về quy chế đấu giá nên trong năm 2022 chưa phát sinh dự án đấu giá mới, số thu chủ yếu là số thu của các dự án còn tồn từ năm trước chuyên sang; thu thuế bảo vệ môi trường đạt 56,2% dự toán, do trong năm thực hiện chính sách giảm thuế bảo vệ môi trường và xăng dầu, dẫn đến số thu giảm.

Cùng thời điểm, tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 16.470 tỷ đồng, trong đó, chi đầu tư phát triển hơn 6.550 tỷ đồng; chi thường xuyên hơn 8.480 tỷ đồng… Các nhiệm vụ chi ngân sách Nhà nước được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước và bảo đảm các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách Nhà nước.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ