THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2023 của Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh
09:50 05/12/2022
Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011, Luật Tố cáo năm 2018; Luật Tiếp công dân 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân. Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh thông báo lịch tiếp công dân năm 2023 định kỳ hàng tháng của ông Nguyễn Văn Phúc – Trưởng ban vào các ngày như sau:
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ