Thu hút mới 43 dự án FDI trong tháng 7/2023
14:43 03/08/2023
(BNP) - Tháng 7/2023, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 43 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 198,4 triệu USD. Trong đó, có 1 dự án lớn của Singapore đầu tư vào ngành sản xuất thiết bị bán dẫn với số vốn 90 triệu USD.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 14 dự án FDI với số vốn điều chỉnh tăng 27 triệu USD; 11 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị 6,63 triệu USD; chấm dứt hoạt động 02 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 14,3 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.975 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt hơn 24,4 tỷ USD.bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ