Công ty Thực phẩm Hữu Nghị
13:51 05/11/2020
Công ty Thực phẩm Hữu Nghị, Địa chỉ: Lô 15-2, KCN Yên Phong mở rộng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh, Điện thoại: 0963338124, Email: nguyenthom.hrm91@gmail.com
Công ty Thực phẩm Hữu Nghị - KCN Yên Phong mở rộng
Tuyển dụng gấp nhiều vị trí (Công nhân, nhân viên, Quản lý):
1. Nhân viên lái xe nâng Reach truck tay với tầm cao (Thời vụ 4 tháng)
2. Nhân viên Data (Làm ca, thời vụ 4 tháng)
3. Trưởng nhóm Xuất nhập (Làm ca, thời vụ 4 tháng)
4. Trưởng nhóm EHS (An toàn - Môi trường - PCCC)
5. Trưởng ca sản xuất
6. Chuyên viên R&D ngành thực phẩm
7. Chuyên viên R&D ngành bao bì
8. Nữ công nhân sản xuất
Địa điểm làm việc: Lô 15-2, KCN Yên Phong mở rộng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh
Cách thức nộp hồ sơ: nộp CV qua email tuyendung.huunghimb@gmail.com hoặc trực tiếp tại cổng bảo vệ
Ưu tiên hồ sơ gửi qua email
Liên hệ: 0222.390.6802
Top
Thăm dò
Chất lượng lao động trong các KCN Bắc Ninh (Labor quality in Bac Ninh IPs)?
Quảng cáo
Cây Xanh Phú Lâm Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Công ty TNHH Ecoba công nghệ môi trường Khách san Viz Goo
Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Bản đồ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Tỷ giá ngoại tệ