Tìm việc làm kế toán, kế toán tổng hợp
09:12 14/08/2015
- Nhận kiểm tra chứng từ hóa đơn, tờ khai Nhập khẩu... - Theo dõi, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Cập nhật theo dõi nhập kho NVL. - Lập phiếu chi, phiếu thu, theo dõi quản lý quỹ tiền mặt công ty. - Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: Ngân hàng, quỹ, khấu hao, Tài sản, Doanh thu, nhập khẩu, lương … - Theo dõi bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng. - Giao dịch ngân hàng. - Soạn thảo hợp đồng với khách hàng. - Theo dõi công nợ, thanh toán kịp thời cho nhà cung cấp.
Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng
Ngày sinh: 04/02/1990
Địa chỉ: Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh 
Điện thoại: 0977 600 512
Email: hangvt12@gmail.com
với 3 năm kinh nghiệm làm việc:

Hàng ngày: 
- Nhận kiểm tra chứng từ hóa đơn, tờ khai Nhập khẩu...
- Theo dõi, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Cập nhật theo dõi nhập kho NVL.
- Lập phiếu chi, phiếu thu, theo dõi quản lý quỹ tiền mặt công ty.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán: Ngân hàng, quỹ, khấu hao, Tài sản, Doanh thu, nhập khẩu, lương …
- Theo dõi bán hàng xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Giao dịch ngân hàng.
- Soạn thảo hợp đồng với khách hàng.
- Theo dõi công nợ, thanh toán kịp thời cho nhà cung cấp.
Hàng tháng:
- Tổng hợp doanh thu.
- Lên sổ Nhật ký chung.
- Tập hợp chi phí, tính giá thành sản xuất giá vốn bán hàng theo định mức NVL và xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
- Quản lý, theo dõi quỹ tiền mặt của công ty.
- Lên sổ chi tiết, sổ cái các TK: Tiền mặt, TGNH, Phải thu KH, Hàng tồn kho, TSCĐ, Khấu hao TSCĐ, Phải trả NB, Thuế, Lương, Doanh thu, Chi phí …
- Kê khai thuế 
- Kiểm tra đối chiếu sổ chi tiết với tổng hợp.
- Kiểm tra cac ngiệp vụ kế toán phát sinh.
- Lập Bảng cân đối Số phát sinh trong kỳ..
Hàng năm:
- Kiểm tra đối chiếu số phát sinh, số dư của các sổ chi tiết với NKC.
- Lập sổ chi tiết năm.
- Lập Bảng cân đối số PS năm.
- In ấn, lưu trữ chứng từ, sổ sách.
Mong quý công ty xem xét tạo điều kiện cho tôi phát huy khả năng của mình
Xin cảm ơn!
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ