Tiếp và làm việc với các nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các KCN tỉnh Bắc Ninh
10:01 06/09/2023
Nội dung hỗ trợ câu hỏi của Nhà đầu tư Trung Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Bắc Ninh
Câu hỏi: “Nếu làm visa công tác có thể ở lại Việt Nam trong bao lâu?”

Trả lời:

Người nước ngoài (NNN) vào Việt Nam công tác (hay còn gọi là làm việc), tùy vào mục đích làm việc có thể được cấp các loại Thị thực (Visa) có ký hiệu khác nhau theo quy định tại Điều 8 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2019), ví dụ:

- LV2: Cấp cho người vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam.

- DN1: Cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp, tổ chức khác có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- DN2: Cấp cho người nước ngoài vào chào bán dịch vụ, thành lập hiện diện thương mại, thực hiện các hoạt động khác theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

- NN2: Cấp cho người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

- NN3: Cấp cho người vào làm việc với tổ chức phi Chính phủ nước ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

- EV: Thị thực điện tử.

Về thời hạn của thị thực được quy định tại Điều 9 của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của NNN tại Việt Nam (sửa đổi, bổ sung năm 2019), ví dụ:

- Thị thực ký hiệu LV2, DN1, DN2, NN2, NN3 có thời hạn không quá 12 tháng. Tuy nhiên trên thực tế, thông thường Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp thị thực để nhập cảnh có thời hạn không quá 03 tháng, sau đó tùy vào tính chất, mục đích làm việc có thể xem xét gia hạn.

- Thị thực ký hiệu EV có thời hạn không quá 30 ngày.


Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ