Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh năm 2020
12:09 11/01/2021
Ngày 28/12/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1863/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bế kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố năm 2020.

Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 tỉnh Bắc Ninh được thực hiện với 17 Sở, ban, ngành và 8 UBND các huyện, thị xã, thành phố. Thứ tự xếp hạng theo nhóm có 15 đơn vị đạt Tốt, 10 đơn vị đạt Khá. Điểm do Hội đồng chấm Sở Giao thông vận tải đứng thứ nhất với 97 điểm, Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh đạt 95,5 điểm, đứng thứ 4.

Điều 2 của Quyết định nêu rõ “Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2020, các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính để cải thiện Chỉ số cải cách hành chính trong năm 2021 và những năm tiếp theo”./.

Nguyễn Văn Hậu (Tổng hợp)
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ