Đến ngày 30/6, 100% doanh nghiệp, tổ chức đăng ký và sử dụng HĐĐT
11:47 06/04/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng vừa ký ban hành Kế hoạch số 852/KH-UBND về việc triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Trong tháng 04, Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT sẽ trực hỗ trợ 24 giờ/ngày, kể cả thứ 7 và chủ nhật.

Theo đó, nhằm đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đồng thời, công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng Internet, toàn tỉnh phấn đấu đến ngày 30/6/2022, triển khai HĐĐT cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai trên địa bàn.

Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 01/4 - 30/4, tối thiểu 85% doanh nghiệp, tổ chức và 50% số hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế sử dụng HĐĐT; giai đoạn 2 từ ngày 01/5 – 31/5, tối thiểu 95% doanh nghiệp, tổ chức và 85% số hộ, cá nhân; giai đoạn 3 từ ngày 01/6 – 30/6 triển khai HĐĐT cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân trên địa bàn.

Đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới thành lập từ ngày 01/04/2022 phải thực hiện triển khai HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính ngay từ khi mới thành lập.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng thực hiện kiểm tra, rà soát các trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh mới thành lập, chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh tại tỉnh Bắc Ninh; các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh hoạt động trở lại sau tạm ngừng hoạt động, khôi phục sản xuất kinh doanh sau khi Cơ quan Thuế thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh; các doanh nghiệp, tổ chức đang hoạt động nhưng chưa có doanh thu, chưa có nhu cầu sử dụng hóa đơn nay phát sinh doanh thu cần hóa đơn giao khách hàng và các trường hợp khác để triển khai HĐĐT đầy đủ, kịp thời theo quy định. Kiểm tra, phân loại rủi ro để xử lý những trường hợp chưa chấp hành triển khai sử dụng HĐĐT và các trường hợp vi phạm pháp luật trong việc sử dụng HĐĐT.

Phối hợp chặt chẽ, linh hoạt với các đơn vị cung cấp giải pháp HĐĐT và các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền nhận dữ liệu để tập huấn, hỗ trợ, giải đáp, xử lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi, sử dụng HĐĐT của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ, cá nhân người nộp thuế.

Rà soát, phân loại người nộp thuế đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là đối tượng phải triển khai sử dụng các loại HĐĐT theo quy định để tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế áp dụng HĐĐT.

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện HĐĐT và những nội dung mới của HĐĐT theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính tới các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ