Gần 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Bắc Ninh
15:55 01/12/2022
Năm 2022, Bắc Ninh tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Duy trì hoạt động hiệu quả Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Trao giấy chứng nhận đầu tư mở rộng cho Công ty Goertek Vina - Dự án nhà máy Chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm gần 306 triệu USD; khởi công mới Khu công nghiệp Thuận Thành I.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,5% so với năm 2021; ngành công nghiệp đạt tăng trưởng 6,9%.

 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, năm 2022 phát triển mới 2.443 doanh nghiệp (tăng 15,5%), với số vốn đăng ký 20.036 tỷ đồng (giảm 18%), đưa tổng số toàn tỉnh có17.930 doanh nghiệp đang hoạt động với số vốn đăng ký 329.349 tỷ đồng; cấp mới đăng ký đầu tư 49 dự án trong nước, số vốn đầu tư đăng ký 16.211 tỷ đồng (giảm 7,5% về số lượng dự án và giảm 15,2% về quy mô vốn so với cùng kỳ); cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh vốn 38 dự án, số vốn tăng 1.828 tỷ đồng.

Cấp mới 124 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký 318,8 triệu USD (tăng 7,8% về số lượng dự án và giảm 44,3% về vốn); cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vốn 118 dự án, số vốn điều chỉnh tăng 1.670 triệu USD (tăng gấp 8 lần về vốn); góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 43 lượt với giá trị 47,5 triệu USD. Hiện Bắc Ninh có 1.799 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp 23.182 triệu USD.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ