Phát huy vai trò chủ đạo trong quản lý, phát triển các KCN
16:31 09/08/2023
Với chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các KCN trên địa bàn, Đảng bộ Ban Quản lý các KCN tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể, phấn đấu cơ bản hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tham mưu với tỉnh xây dựng, nhiều chương trình hành động thực hiện “mục tiêu kép” quyết tâm bảo vệ các KCN - “thành trì” sản xuất hoạt động ổn định, duy trì chuỗi cung ứng, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, tin cậy, an toàn với các nhà đầu tư.

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò động lực trong phát triển các KCN.

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ban Quản lý các KCN lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, cũng là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng lớn đến mọi ngành, mọi lĩnh vực. Bắc Ninh có nền kinh tế mở, hội nhập sâu rộng, là mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất toàn cầu, cho nên mức độ tác động rất nặng nề. Đảng ủy Ban Quản lý các KCN xây dựng quy chế làm việc phân công các đồng chí trong BCH phụ trách từng lĩnh vực. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, xác định rõ nhiệm vụ và mục tiêu hoạt động. Nghiêm túc quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của cấp trên tới toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên tham gia và viết thu hoạch sau học tập, tạo sự chuyển biến tích cực ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm với công việc. Chú trọng đánh giá việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ban hành, triển khai thực hiện các nghị quyết sát với nhiệm vụ cũng như tình hình thực tiễn. Kiểm tra, giám sát, sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề.

Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, chủ động các kịch bản điều hành phát triển kinh tế, trên tinh thần giải quyết kịp thời các vướng mắc, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp và công nhân lao động. Duy trì hoạt động hiệu quả của Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp phòng, chống dịch. Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát tốt dịch COVID-19, hỗ trợ nhập cảnh, tiếp nhận, cách ly 24.075 lượt người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật cao trong thời kỳ bùng phát dịch, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp, không làm giãn đoạn chuỗi liên kết sản xuất trong KCN.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ (từ tháng 6-2020 đến tháng 6-2023) các KCN có thêm 110 dự án đi vào hoạt động. Các dự án này tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất, nhập khẩu và nộp ngân sách chiếm tỷ trọng khá lớn trong các chỉ tiêu tương ứng của toàn tỉnh. Thu hút đầu tư tăng trưởng cả chất và lượng, thu hút được nhiều vốn đầu tư lớn, đặc biệt là nguồn vốn FDI. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay thu hút được 395 dự án đầu tư (276 dự án FDI, 119 dự án trong nước), với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 5,208 tỷ USD (vốn FDI là 4,257 tỷ USD, trong nước là 951 triệu USD). Công tác quy hoạch xây dựng được giám sát chặt chẽ, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung quy hoạch các KCN trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong các KCN; quản lý quy hoạch, quản lý việc sử dụng hiệu quả diện tích đất, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư… Tham mưu với tỉnh xây dựng, nhiều chương trình hành động thực hiện “mục tiêu kép” quyết tâm bảo vệ các KCN - “thành trì” sản xuất hoạt động ổn định, duy trì chuỗi cung ứng, tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, tin cậy, an toàn với các nhà đầu tư.

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trong tổng số 18 chỉ tiêu, có 14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội. Bao gồm: 6 chỉ tiêu vượt: thu hút đầu tư, giá trị xuất khẩu, nộp ngân sách, tỷ lệ chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm, kết nạp đảng viên (trong đó có 2/6 chỉ tiêu điều chỉnh tăng so với mục tiêu Đại hội tính đến cuối nhiệm kỳ Đại hội là thu hút đầu tư và nộp ngân sách). 8 chỉ tiêu đạt kế hoạch: giá trị sản xuất công nghiệp; tỷ lệ thủ tục hành chính quản lý vận hành theo ISO; tỷ lệ đảng viên học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng; công tác giám sát; công tác kiểm tra chi bộ trực thuộc; cơ quan đạt chuẩn văn hóa hàng năm; tổ chức đoàn thể hoàn thành và xuất sắc nhiệm vụ hàng năm… Còn 4/18 chỉ tiêu chưa đạt, nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị sụt giảm, phải điều chỉnh chỉ tiêu về lao động giảm còn 320.000 lao động tính đến cuối nhiệm kỳ (giảm 20.000 lao động so với mục tiêu Đại hội IV)…Khi dịch bệnh được kiểm soát, kinh tế thế giới lại rơi vào tình trạng suy thoái, cùng với những tác động của chiến tranh thương mại, dịch chuyển dòng vốn đầu tư, tiếp tục đặt ra những thách thức mới cho tỉnh và Ban trong công tác quản lý các KCN. Xác định vấn đề này không chỉ ảnh hưởng nhất thời mà là một quá trình, phát huy vai trò chủ đạo trong quản lý phát triển các KCN, Ban chủ động phối hợp của các sở, ban, ngành và địa phương, tham mưu với tỉnh xây dựng kịch bản để khôi phục kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng. Tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh bổ sung quy hoạch các KCN, quản lý việc sử dụng hiệu quả diện tích đất đã được quy hoạch. Xây dựng và thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư, tập trung vào các dự án công nghệ cao, công nghiệp sạch, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… Kiên định thực hiện tiêu chí: “hai ít; ba cao; năm sẵn sàng và một không”. Phấn đấu, đến cuối nhiệm kỳ: tổng vốn đầu tư thứ cấp vào các KCN Bắc Ninh đạt khoảng 25 tỷ USD; Giá trị sản xuất của các KCN chiếm khoảng 80-85% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; Giá trị xuất khẩu đạt khoảng 37,7 tỷ USD; Nộp ngân sách đạt khoảng 12.000 tỷ đồng…

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ