Thông tin tổng hợp
14:25 22/12/2021

Toàn tỉnh thành lập mới hơn 2.100 doanh nghiệp

Trong tháng 11/2021, toàn tỉnh thành lập mới 232 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 2.074 tỷ đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 2.115 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 24.465 tỷ đồng; thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện cho 202 doanh nghiệp; 965 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 638 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20.982 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 319.595 tỷ đồng; trong đó, 19.458 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký hơn 310.371 tỷ đồng.


11 tháng thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 938,8 triệu USD; Thu hút 53 dự án đầu tư trong nước

Trong tháng 11, Bắc Ninh cấp mới đăng ký đầu tư cho 7 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 36,858 triệu USD, cấp điều chỉnh vốn cho 17 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 78,514 triệu USD; 7 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 10,189 triệu USD; Thu hồi 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 16,7 triệu USD.

Ảnh minh họa

Lũy kế 11 tháng, tổng vốn thu hút đầu tư FDI toàn tỉnh đạt hơn 938,8 triệu USD. Trong đó, cấp mới đăng ký cho 115 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 572,454 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 93 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 210,933 triệu USD; Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 73 lượt với giá trị là 155,449 triệu USD.

Về đầu tư trong nước, tháng 11, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 7 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký là 879,24 tỷ đồng; Cấp mới 2 dự án hạ tầng KCN, tổng vốn đầu tư là 5.569,79 tỷ VNĐ; Cấp đăng ký điều chỉnh cho 11 dự án đầu tư, trong đó có 4 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 183,646 tỷ VNĐ. 11 tháng, toàn tỉnh cấp mới đăng ký đầu tư cho 53 dự án, tổng số vốn đầu tư là 19.116,849 tỷ VNĐ (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư: 1 dự án với tổng mức đầu tư 98,239 tỷ đồng; cấp mới 2 dự án hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư là 5.569,79). Cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 77 dự án đầu tư trong đó có 24 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 4.054,502 tỷ VNĐ; Điều chỉnh 1 lượt dự án cho nhà đầu tư hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 1.180,37 tỷ đồng tương đương 51,32 triệu USD; Thực hiện thu hồi 05 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 413,69 tỷ đồng.


Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu vượt 13,3% kế hoạch năm

Tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các đơn vị hạch toán độc lập trong tỉnh ước đạt 4.998 triệu USD, tăng 18,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 99,7% có mức tăng 18,5%. Về mặt hàng xuất khẩu, điểm sáng là điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng chủ yếu 86,4%, có mức tăng 31,3%.

Tính chung 11 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 41.342 triệu USD, vượt 13,3% kế hoạch năm, tăng 19,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt mức tăng 19,3%.

Xét theo mặt hàng xuất khẩu, nổi bật vẫn là điện thoại các loại và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất có mức tăng 28,8%; nguyên liệu hàng dệt may và da giầy tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có mức tăng cao nhất 72,4%. Tuy nhiên, vẫn có một số sản phẩm giảm sâu như: Sản phẩm từ chất dẻo giảm 98,2%; gỗ và sản phẩm bằng gỗ giảm 98,9%.

GDRP tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cho biết, do tác động của đại dịch Covid-19 bùng phát lần 4, nhiều tỉnh, thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, nền kinh tế đất nước bị tổn thương trên nhiều lĩnh vực, song kinh tế Bắc Ninh vẫn tăng trưởng tốt, vượt kế hoạch đề ra, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 (giá SS năm 2010) ước tăng 6,08% so với năm 2020; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5%; xuất khẩu hàng hóa tăng 18,7%; sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất tăng 5,4%. Các chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) vượt lên đứng thứ 4/63 (tăng 46 bậc); chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) đứng thứ 9/63 (tăng 7 bậc); chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) tăng 3,1%, đứng thứ 17/63 (tăng 1 bậc); chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,73%, đứng thứ 3 cả nước.


TH
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ