Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đứng đầu cả nước
10:13 02/06/2023
Trong tháng 5-2023, toàn tỉnh thành lập mới 283 doanh nghiệp (tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký gần 1.353 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 4,7 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 100%, đứng thứ 1 cả nước.

Cũng trong tháng 5-2023, có 36 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình;  15 doanh nghiệp (giảm 45% so với cùng kỳ 2022) và 43 đơn vị trực thuộc giải thể tự nguyện; 120 doanh nghiệp (giảm 28,6% so với cùng kỳ 2022) và 15 đơn vị trực thuộc (giảm 45% so với cùng kỳ 2022) đăng ký tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, có 106 doanh nghiệp (gấp 2,65 lần so với cùng kỳ 2022) và 23 đơn vị trực thuộc (tăng 76% so với cùng kỳ 2022) đăng ký hoạt động trở lại.

Khu vực tiếp nhận thủ tục đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công tỉnh

 

Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH&ĐT tỉnh) thực hiện tốt công tác đăng ký doanh nghiệp, đảm bảo 100% hồ sơ được cấp phép đúng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; tích cực phối hợp cùng Trung tâm xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận Thành và thị xã Quế Võ. Tiếp tục phối hợp với Bưu điện thành phố Bắc Ninh về trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông qua điện thoại, zalo…

Tính chung 5 tháng đầu năm toàn tỉnh có 1.356 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng số vốn đăng ký gần 17.584  tỷ đồng (gấp gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022); tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 99,96%, đứng thứ 4 cả nước. Có 450 lượt doanh nghiệp (giảm 10,36% so với cùng kỳ 2022) và 86 đơn vị trực thuộc (tăng 8,86% so với cùng kỳ 2022) đăng ký hoạt động trở lại; song vẫn có 127 doanh nghiệp và 202 đơn vị trực thuộc đăng ký giải thể tự nguyện.


Baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ