Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh đạt gần 46,4%
09:42 21/07/2023
Từ tháng 5-2023, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh chính thức đưa vào sử dụng, theo đó, dịch vụ công trực tuyến được phân chia thành 2 loại là dịch vụ công trực tuyến một phần và dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thay thế cho Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3,4 theo quy định cũ. Trong tháng 6, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh là 46,37%, trong đó cấp tỉnh là 57,42%; cấp huyện là 40,37%.

Đoàn viên thanh niên Sở Thông tin và Truyền Thông hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến.

Đối với cấp tỉnh, 7 đơn vị có tỷ lệ cao nhất đạt 100% hồ sơ trực tuyến gồm: Ban Quản lý An toàn thực phẩm; Sở Thông tin và Truyền Thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ.

3 đơn vị có tỷ lệ thấp nhất là: Sở Y tế; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp.

Đối với cấp huyện, địa phương có tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao là huyện Yên phong (65,78%); thấp nhất là thị xã Thuận Thành (11,6%). Huyện Yên phong có sự thay đổi vượt bậc về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của tháng 6 (65.78%) so với những tháng trước đó (trung bình 23.44%) và là địa phương đầu tiên đạt chỉ tiêu về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.

Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn tỉnh là 26,63% (tăng 3,68%) so với cùng kỳ, trong đó cấp tỉnh là 52,8%, cấp huyện là 20,18%.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ