Toàn tỉnh có gần 1.700 doanh nghiệp thành lập mới
09:24 04/07/2023
(BNP) - Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 06 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh có 1.676 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 28,33% so với cùng kỳ năm 2022 với tổng vốn đăng ký hơn 18.987 tỷ đồng, tăng 81,13%. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 11,33 tỷ đồng.

Sản xuất may mặc tại Công ty TNHH MTV DHA – Bắc Ninh.

Cũng trong 06 tháng, toàn tỉnh có 541 doanh nghiệp hoạt động trở lại; 191 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 1.111 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 167 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện…

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 20.868 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 365.337 tỷ đồng. Trong đó, 17.255 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 337.208 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt hơn 19,54 tỷ đồng.

Ngoài ra có 1.533 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 11.561 tỷ đồng; 2.080 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 16.568 tỷ đồng.

Thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 73/73 doanh nghiệp và đang tiếp tục quy trình yêu cầu báo cáo, xử lý vi phạm, thu hồi đối với 166 doanh nghiệp do cơ quan Thuế đề xuất.


bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ