Xây dựng Bắc Ninh thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội
22:04 10/01/2022
Sáng 10/1, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phát động Chương trình thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ hống chính trị vững mạnh năm 2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh điểm lại những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 với nhiều thành tựu quan trọng: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Bắc Ninh trở thành điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh hiệu quả và phát triển kinh tế - xã hội: tăng trưởng đạt 6,9%; giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu dẫn đầu cả nước; thu hút đầu tư có bước đột phá; an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tuy nhiên dịch Covid-19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn với sự xuất hiện của biến chủng mới. Kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Bắc Ninh phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022 với chủ đề “Tiếp tục đoàn kết - sáng tạo - kỷ cương - trách nhiệm; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm soát tốt dịch Covid-19; phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”. Đồng thời, đề ra các mục tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5-6%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 92.070 triệu USD; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 70 nghìn tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước 30.567 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 43%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 77%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,1%; 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; 85% tổ chức chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đạt vững mạnh.

Để thực hiện tốt chủ đề của năm và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp bắt tay thực hiện ngay Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Huy động hiệu quả các nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các động lực tăng trưởng mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các khu công nghiệp, nhất là khu công nghiệp Yên Phong 2; tập trung thu hút đầu tư, nhất là các tập đoàn lớn. Tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư, đảm bảo cân đối hợp lý giữa các ngành, các địa phương. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và triển khai các dự án trọng điểm.

Hoàn thiện đồng bộ các quy hoạch; thu hút và triển khai mạnh mẽ việc xây dựng các khu đô thị lớn; hoàn thiện Đề án thành lập các thị xã Thuận Thành, Quế Võ, Yên Phong. Phát triển hệ thống hạ tầng nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với đô thị hóa bền vững. Xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; phát triển các sản phẩm OCOP.

Phát triển hạ tầng thương mại gắn với đa dạng hóa mô hình phân phối hiện đại, phương thức thanh toán thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai các công việc đảm bảo căn cơ, thận trọng, có tính lâu dài, không để xảy ra manh mún, lãng phí; vận hành thành phố thông minh; đẩy mạnh mô hình 5 tại chỗ, củng cố Trung tâm hành chính công tỉnh, huyện và “một cửa” cấp xã; tăng cường dịch vụ công trực tuyến.

Phát huy kết quả đạt được trong công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là khu vực làng nghề. Tiếp tục quan tâm, đầu tư các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Nhiệm vụ năm 2022 là rất nặng nề nhưng với tinh thần, ý chí quyết tâm cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, không ngừng đổi mới sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Bắc Ninh thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội, để kế tục xứng đáng với truyền thống của quê hương, thiết thực kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ