Văn bản số 767/BQL-ĐD về việc làm việc với Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật về PCCC
10:34 01/08/2022
Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN Bắc Ninh.
Thực hiện Quyết định số 5456/QĐ-BCA-X05 ngày 20/7/2022 của Bộ Công an; Kế hoạch số 371/KH-ĐTTr ngày 20/7/2022 của Đoàn Thanh tra – Bộ Công an, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh mời các doanh nghiệp tham dự hội nghị làm việc với đoàn Thành tra Bộ Công an như sau:

Nội dung chi tiết văn bản: Tại đây
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ