TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP THÁNG 10/2023
08:26 13/10/2023
Nội dung các câu hỏi của các doanh nghiệp và câu trả lời của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh trong tháng 10/2023
1. Công ty OMCDoanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản, muốn thành lập doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hoặc cụm Khu công nghiệp, mục tiêu dự án: tái chế phế liệu, sản xuất kim loại có được khuyến khích hoặc cấm hay không?, nếu cấm, có văn bản cụ thể không?

Trả lời: Mục tiêu tái chế bị cấm trong Khu công nghiệp. Đề nghị công ty liên hệ Phòng Quản lý môi trường thuộc Ban quản lý các KCN để biết chi tiết, cụ thể.

2. Công ty TNHH JUNG INDoanh nghiệp thực hiện quyền xuất, nhập khẩu hàng hóa (không thành lập cơ sở bán buôn), bổ sung thêm sản phẩm phân phối thì có cần bổ sung mã HS của hàng hóa đăng ký bổ sung thì có cần điều chỉnh mục tiêu dự án trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Trả lời: Công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với mục tiêu dự án để bổ sung hàng hóa kinh doanh quyền thương mại theo quy định của Luật đầu tư.

3. Công ty điện tử Bắc Ninh: Nhà đầu tư cần tư vấn thủ tục xin cấp  Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án mới, chi tiết: 
+ Vốn vay của tổng vốn đầu tư thực hiện dự án có phải ghi rõ vay từ đâu không?
+ Cần tài liệu cam kết cho vay (ví dụ vay từ ngân hàng, cam kết ngân hàng không?)

Trả lời: 
+ Cần phải đăng ký rõ vốn vay, nguồn huy động và thời hạn huy động vốn theo đúng biểu mẫu Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
+ Cần cung cấp tài liệu chứng minh năng lực tài chính đối với nguồn vốn vay của dự án để thuyết minh năng lực tài chính đối với vốn vay.

4. Doanh nghiệp muốn thay đổi mục tiêu sản xuất của dự án do bổ sung thêm mục tiêu sản xuất, không nằm trong danh mục cấm, hạn chế sản xuất có được hay không?

Trả lời: 
Trong quá trình hoạt động nếu nội dung dự án đầu tư có sự thay đổi so với nội dung đã đăng ký thì công ty tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định. Do đó công ty thực hiện thủ tục điều chỉnh mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư (nếu có) và tiến độ thực hiện đối với mục tiêu bổ sung cho phù hợp với tình hình hoạt động của dự án.

5. Công ty TNHH vật liệu điện tử Hòa Thái Việt Nam: Doanh nghiệp muốn hỏi thủ tục cấp Giấy phép xây dựng?

Trả lời:
Trung tâm đã tư vấn và hỗ trợ cho công ty quy trình và thủ tục cấp Giấy phép xây dựng theo quy định.

6. KCN Khai Sơn - Thuận Thành III, có thể làm thủ tục đầu tư để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay chưa? Chúng tôi muốn tìm thuê 1 nhà xưởng nhỏ hơn 5000 m2, tối ưu nhất là 3000 m2 để sản xuất mặt hàng chế xuất? 

Trả lời:
Hiện tại, Khu công nghiệp Thuận Thành III - Module 1 (Khai Sơn) đang tạm ngừng các thủ tục về đầu tư do chưa hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch theo quy định. Do đó, hiện nay chưa làm được thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đề nghị liên hệ đồng chí Quyết - Trưởng phòng Tư vấn xúc tiến đầu tư để biết thêm thông tin chi tiết.

7. Công ty TNHH Mitsu Việt Nam: tôi đã lên trang web của Ban quản lý các KCN và gửi thông tin tuyển dụng vào email trên đó, không biết bên ban đã nhận được mail của tôi chưa?

Trả lời: Doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng lên website của Trung tâm tại địa chỉ: izabacninh.gov.vn thì đều được phê duyệt nội dung và được đăng tin tuyển dụng tại mục Lao động - Việc làm tại website trên.

8. Công ty TNHH Maeda Kosen tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn: Muốn xin lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để bổ sung thông tin, tôi cần liên hệ phòng nào?

Trả lời: Đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Đầu tư để biết thông tin chi tiết.

9. Công ty TNHH DIC Vina: DN muốn bổ sung mục tiêu dự án, tăng quy mô dự và và thay đổi người góp vốn, cần phải làm gì?

Trả lời:
Doanh nghiệp làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các đầu mục hồ sơ như sau:
1. Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo biểu mẫu A.I.11.h theo Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.
2. Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo biểu mẫu A.I.12.
3. Quyết định của Chủ sở hữu tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư.
4. Giấy ủy quyền.
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp của công ty.
Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ