40 ngày các KCN Bắc Ninh thu hút 367,16 triệu USD từ các dự án đầu tư thứ cấp
15:57 11/02/2022
Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 10/02/2022, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh cấp mới Giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án đầu tư thứ cấp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 43,11 triệu USD mở ra một năm mới đầy tiềm năng và triển vọng.

Trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư  Amkor Technology, INC

Cụ thể:

Cấp mới 10 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký 43,11 triệu USD (05 FDI dự án với tổng vốn đầu tư đăng  ký là 24,50 triệu USD; 05 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng  ký tương đương 18,61 triệu USD). Cấp 08 lượt dự án FDI điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng thêm 324,05 triệu USD. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh dự án thứ cấp từ 01/01/2022 đến 10/02/2022 là 367,16 triệu USD.

Lũy kế đến thời điểm hiện tại: Cấp 1.731 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 546 dự án, FDI là 1.185 dự án) với tổng vốn đầu tư đạt 22.541,52 triệu USD (trong nước là 64.581,80 tỷ đồng tương đương 2.993,03 triệu USD, FDI là 19.548,49 triệu USD).


 

Nguyễn Văn Hậu
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ