Tổng vốn thu hút đầu tư năm 2020 của các KCN, KCX, KKT 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng đạt hơn 5,89 tỷ USD
13:48 20/01/2021
Ngày 15-1, tại Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh, Khối các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT các tỉnh đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo các Ban Quản lý các KCN, KCX, KKT 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng ký cam kết thi đua năm 2021.

 

Với chủ đề năm 2020 “Lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020”, các đơn vị trong Khối tổ chức phát động thi đua ngay từ đầu năm 2020, xác định rõ nội dung và chỉ tiêu thi đua cụ thể của từng đơn vị. Đến nay, tại 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng có 5 KKT với tổng diện tích 188.621ha; 136 KCN với tổng diện tích 40.100,3ha (trong đó có 83 KCN, KCX, KKT đi vào hoạt động). Mặc dù ảnh hưởng của dịch COVID-19 song các đơn vị hoàn thành cơ bản kế hoạch của năm 2020. Hoạt động thu hút đầu tư tại các KCN, KCX, KKT có nhiều chuyển biến tích cực. Cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 330 dự án (228 dự án FDI và 102 dự án trong nước), điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 459 lượt dự án. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm trong năm là 5,89 tỷ USD (dự án FDI là 5,056 tỷ USD và dự án trong nước là 0,834 tỷ USD).

Đến nay, các KCN, KCX, KKT trong Khối thi đua có 3.127 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 61.206,6 triệu USD (tăng 8,11% so cùng kỳ năm 2019). Năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp của khối doanh nghiệp FDI đạt 52.390,5 triệu USD; Khối doanh nghiệp trong nước đạt 123.493,0 tỷ đồng; Giá trị xuất khẩu (doanh nghiệp FDI) đạt 61.431,6 triệu USD, doanh nghiệp trong nước đạt 102.052,2 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước 51.712 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho 1.148.174 người...

Năm 2021, các đơn vị trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố phát động, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021, kế hoạch 5 năm 2021- 2025, lập nhiều thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Chủ động rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2021, xây dựng kế hoạch cụ thể để có giải pháp phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung thi đua phù hợp với đặc thù từng cơ quan, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy tính sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.


baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ