Bắc Ninh, tầm nhìn và bản lĩnh (Bài 4: Xây dựng Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao)
11:06 15/04/2022
Trên lộ trình xây dựng, phát triển, Bắc Ninh ghi dấu những thành tựu vượt bậc, qua đó phóng chiếu tầm nhìn vươn tới tương lai bằng những mục tiêu, khát vọng mới: Xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, trở thành thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.Những hoài bão, khát vọng là xuất phát điểm để tư duy hoạch định chiến lược với cách làm sáng tạo đưa Bắc Ninh tiếp tục có những bước tiến vững chắc.

Khát vọng “đi trước, vượt trước”


Trước yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, Đảng bộ, chính quyền Bắc Ninh hoàn thiện định hướng xuyên suốt: Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm chính trị cao xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Cụ thể trước mắt thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

 

Trường THPT Chuyên Bắc Ninh, nơi đào tạo nhiều học sinh giỏi cấp Quốc gia, quốc tế.

 Đến năm 2030 phấn đấu xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại - dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ đô và của cả nước.

Đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.
Tầm nhìn và khát vọng của Bắc Ninh được kết tinh bởi cội nguồn văn hóa, lịch sử, bởi tâm hồn và cốt cách của con người cùng thế và lực mới của tỉnh. Đây là những mục tiêu được thông qua tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa XX (2020-2025) được xem như “kim chỉ nam” cho chặng đường phát triển tương lai. Việc xác định mục tiêu ở từng mốc thời gian cụ thể vào năm 2025, năm 2030 và năm 2045 là trí tuệ BCH Đảng bộ tỉnh, là nguyện vọng, mong mỏi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Những định hướng này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu phát triển chung của đất nước và bắt nhịp với xu thế phát triển của thời đại.

 

Lãnh đạo tỉnh thể hiện khát vọng phát triển Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, thịnh vượng về kinh tế, sang trọng về cốt cách và lung linh bản sắc.

 Với tiềm năng, lợi thế cùng trí tuệ và bản lĩnh điều hành của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, sự năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, Bắc Ninh được Trung ương xác định phải là một tỉnh đi trước, vượt trước, là hình mẫu về phát triển kinh tế-xã hội toàn diện. Ngày 24-1-2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm Bắc Ninh nhắn gửi: “Tôi rất mong quê hương Bắc Ninh chúng ta tiếp tục phát huy sao cho mỗi khi nhắc đến Bắc Ninh là nhắc đến một vùng quê giàu đẹp, văn minh, thanh lịch; người Bắc Ninh hào hoa, tài giỏi, sống có nghĩa, có tình, mang đậm bản sắc của “người Kinh Bắc”; cán bộ, đảng viên càng phải hết lòng, hết sức tận tâm, tận lực vì nước, vì dân”.

Tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư với quyết tâm chính trị cao, Bí thư Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh và cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bắc Ninh nhân dịp kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh: Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát huy những thành tựu, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động mọi nguồn lực, tạo bước đột phá trong phát triển, xây dựng tỉnh Bắc Ninh giàu về bản sắc văn hóa, thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội.


Nhiệm vụ mới, thách thức mới

Tình hình thế giới hiện nay đang diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Tác động của khoa học công nghệ, đại dịch COVID-19 và những xung đột chính trị, quân sự giữa các cường quốc... đã khiến nền kinh tế và trật tự thế giới đang có sự điều chỉnh và thay đổi sâu sắc. Trong môi trường biến động dữ dội ấy, với một tỉnh phát triển và hội nhập mạnh mẽ như Bắc Ninh phải chủ động và sáng tạo trong đúc kết kinh nghiệm, kế thừa di sản của lịch sử, tìm ra những phương thức mới để giải quyết thành công những yêu cầu mới của thời đại.  
Vì vậy, các quyết sách phải chính xác và kịp thời, phù hợp thực tiễn tạo động lực đẩy nhanh việc cải cách, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực và toàn bộ nền kinh tế, đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cao sức cạnh tranh. Và quan trọng hơn, cần phải có chủ trương nhất quán về tích lũy cho nền kinh tế, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm và hiệu quả, giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư hạ tầng lớn, hạ tầng thiết yếu như công nghệ thông tin, giao thông, khoa học công nghệ...làm nền tảng phát triển.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được đặt ra cho Bắc Ninh là xây dựng một nền kinh tế có tính tự chủ cao, bảo đảm sự cân bằng giữa việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, tăng sức chống chịu trước những “cú sốc” từ bên ngoài. Trên hành trình đến tương lai, Bắc Ninh cần xác định rõ thời cơ, thách thức để không lỡ nhịp phát triển của thời đại.

 

KCN Yên Phong, nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp FDI thương hiệu toàn cầu.

Với định hướng phát triển công nghệ cao, đón đầu xu thế của thế giới, tức là tạo ra một trung tâm công nghiệp công nghệ có đặc trưng, phát triển Bắc Ninh thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam và châu lục. Muốn hiện thực hóa mục tiêu ấy, bên cạnh các chính sách ưu đãi chung theo quy định của Nhà nước về thuế, tiền thuê và sử dụng đất, tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành các chính sách hỗ trợ đầu tư đặc thù như: Thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý và xây dựng thương hiệu cho doanh nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp có số thu ngân sách lớn; hỗ trợ đào tạo lao động chất lượng cao và sử dụng lao động; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận lợi…
Cùng với phát triển công nghiệp, Bắc Ninh tạo ra hệ sinh thái đô thị thông minh, hiện đại trong vùng Thủ đô. Do đó cần tiếp tục xây dựng hạ tầng đô thị và nông thôn hiện đại, đồng thời chú trọng phát triển mở rộng không gian xanh, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, văn minh. Thương mại dịch vụ phải được quan tâm để tái cơ cấu kinh tế, dịch chuyển lên một trình độ phát triển cao hơn.
Trước mắt, Bắc Ninh cần thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa các mục đích sử dụng nguồn lực khác nhau, đặc biệt là nguồn lực về đất đai, hạ tầng và kinh tế. Trong bối cảnh quỹ đất không còn nhiều và quy hoạch đã hình thành chuỗi KCN-đô thị, việc thu hút đầu tư có chọn lọc với tiêu chí “2 ít, 3 cao” (sử dụng ít đất, ít lao động; suất vốn đầu tư cao, đóng góp ngân sách cao và hàm lượng công nghệ cao). Trong đó ưu tiên những ngành công nghiệp có vai trò dẫn dắt nền kinh tế như bán dẫn, công nghệ thông tin, chế biến chế tạo...
Tiếp tục tăng cường và phát huy hiệu quả liên kết vùng, đây là xu thế phát triển tất yếu, trong đó có vai trò đi trước, vượt trước của Bắc Ninh trong khu vực. Làm sao để đi từ Bắc Ninh đến Hà Nội, từ Bắc Ninh đi các tỉnh lân cận thuận lợi và ít thời gian nhất! Tất cả phụ thuộc vào việc kết nối vùng, phải tính đến phương án phát triển mới về giao thông vận tải như: Khôi phục vận tải đường sông, làm đường sắt trên cao, nghiên cứu xây dựng các tuyến đường bộ, thúc đẩy nhanh dự án đường Vành đai 4-vùng Thủ đô qua Bắc Ninh...

 

Nút giao Tây Nam (thành phố Bắc Ninh) được đầu tư đưa vào sử dụng tạo thuận lợi giao thương kết nối Bắc Ninh với các vùng miền.

Song song với đó, đẩy mạnh mở rộng kết nối đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao mà yếu tố quyết định là xây dựng được đội ngũ cán bộ có khát vọng cống hiến cho sự phát triển của đất nước. Để trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại, thông minh thì mỗi cư dân ở đó phải là những người thông minh, hiện đại và chuyên nghiệp. Đầu tiên cần chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đồng thời, tạo môi trường và khuyến khích cán bộ cống hiến, trưởng thành, nâng cao năng lực và rèn luyện đạo đức, lối sống, đổi mới tư duy, dám làm, biết làm, tâm huyết, trách nhiệm với nhân dân.
Hiện nay, cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đang làm thay đổi sâu sắc nền sản xuất vật chất của nhân loại. Trước xu thế chuyển đổi số, tỉnh cần tiếp tục cấu trúc lại các mối quan hệ bên trong và bên ngoài, thay đổi căn bản phương thức tổ chức, quản trị nền sản xuất và vận hành xã hội, dựa vào nền tảng công nghệ số để tạo lập động lực mới cho sự phát triển và phát triển bền vững.
Đi liền nền kinh tế số nhất thiết phải xây dựng thế hệ công dân số, công dân toàn cầu đủ năng lực trình độ, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và đặc biệt phải có trách nhiệm với tương lai của quê hương, đất nước. Yêu cầu đó tiếp tục đặt ra cho giáo dục đào tạo sứ mệnh khai mở trí tuệ, bồi dưỡng phát triển con người toàn diện về đức-trí-thể-mỹ; khơi dậy niềm hứng khởi, ham mê học hỏi, khám phá, tiếp thu và làm giàu tri thức của tất cả mọi người, song song với việc xây dựng đội ngũ tầng lớp trí thức tinh hoa có khát vọng cống hiến, đủ sức dẫn dắt và đóng góp vào sự “thức tỉnh” của xã hội. Để làm được điều đó, bên cạnh tiến hành đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, cần có cơ chế chính sách đào tạo, thu hút nhân tài phù hợp và coi trọng tinh thần giáo dục khai phóng. Đặc biệt, mở rộng thiết lập mối liên hệ, kết nối với mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế nhằm tham vấn kinh nghiệm, trí tuệ, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ sự nghiệp phát triển quê hương Bắc Ninh.
Hướng đến một tương lai bền vững, Bắc Ninh kiên quyết không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Bắc Ninh hành động vì môi trường sạch, trước mắt quyết tâm giải bài toán ô nhiễm môi trường, xử lý dứt điểm những “nhức nhối” môi trường ở các làng nghề và cụm công nghiệp đang gây ô nhiễm. Tiếp đến, kiên định con đường phát triển “xanh”. Quan điểm phát triển xanh phải được đề cập rõ nét, toàn diện trong mọi lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, y tế, giáo dục, các hoạt động sản xuất, thương mại, tiêu dùng...
Có câu nói rằng: “Người bi quan trách gió, người lạc quan hy vọng gió đổi hướng, người thực tế thì điều chỉnh cánh buồm”. Việc chỉ ra thách thức, xác định rõ những khó khăn nhằm tìm giải pháp và củng cố niềm tin, ý chí vượt qua trở ngại chứ không phải để lo lắng hay thoái lui.
Bằng sự nhạy bén, năng động, sáng tạo trong công tác điều hành, Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tầm nhìn và bản lĩnh tập trung mọi trí lực, nguồn lực hiện thực hóa khát vọng và thực hiện những mục tiêu đã đề ra.
Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh luôn là một thể thống nhất đoàn kết, kiên trì, bền bỉ bám sát mục tiêu, đồng thời dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, đón đầu xu thế và tham gia ngay các trật tự mới để không đứng ngoài hoặc đi sau, đi theo một cuộc chơi mới, sân chơi mới của thời đại. Từ đó, hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng, đưa Bắc Ninh trở thành thành phố công nghiệp điện tử hàng đầu của cả nước và khu vực, đồng thời kiến tạo một Bắc Ninh vững mạnh toàn diện, thịnh vượng về kinh tế, sang trọng về cốt cách và lung linh bản sắc.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ