Nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp, tạo lòng tin với các nhà đầu tư
15:50 22/02/2022
Được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, dù gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch tác động đến dịch chuyển dòng vốn đầu tư cũng như việc sản xuất kinh doanh của các nhà đầu tư nhưng năm 2021 các KCN Bắc Ninh vẫn thu hút vốn đầu tư được hơn 1,8 tỷ USD. Các doanh nghiệp trong các KCN tạo được giá trị hơn 1.259.210 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu chiếm 83%, giá trị nhập khẩu chiếm 66,34%, nộp ngân sách chiếm 40,27%. Có được những thành quả này ngoài thực hiện tốt các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển phù hợp của tỉnh, của bản thân các nhà đầu tư, có sự góp sức của công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tại Bắc Ninh.

Xác định công tác CCHC là khâu đột phá để xây dựng bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước trong sạch vững mạnh, đáp ứng lòng tin của người dân, doanh nghiệp, Ban Quản lý các KCN triển khai các giải pháp nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số hài lòng của doanh nghiệp, cải thiện các chỉ số PCI, PAPI,... Ban thực hiện chuẩn hóa, thống nhất quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban. Triển khai thực hiện, duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Niêm yết công khai 100% các quy trình TTHC theo quy định của Chính phủ và của tỉnh tại Trung tâm Hành chính tỉnh cũng như trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên website của Ban (iza.bacninh.gov.vn). Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính đã ban hành. Tiến hành công bố mới, sửa đổi và ban hành 42 thủ tục hành chính (TTHC) mới để phù hợp sự thay đổi của các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản quy định mới của Trung ương (theo Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 24-8-2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh). Trong năm 2021, Ban đăng ký 10/26 TTHC phát sinh hồ sơ (chiếm tỷ lệ 38,46%) thực hiện theo hình thức “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 đối với 100% TTHC. Đăng ký và thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đối với 18 TTHC (chiếm 42,86%), trong đó dịch vụ công  mức độ 3 là 13 TTHC, chiếm 30,95%; dịch vụ công mức 4 là 5 TTHC, chiếm 11,91%.
Đối với công tác giải quyết TTHC, thực hiện tốt việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo QĐ số 45/2016/QĐ-TTG ngày 19-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ. Ban quản lý các KCN tiếp nhận khoảng 9.648 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực Việc làm, Đầu tư tại Việt Nam, Xây dựng cơ bản và Thương mại quốc tế. Số hồ sơ trực tuyến là 6.074, chiếm 63% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Số hồ sơ trả sớm, trả đúng hạn khoảng 7.000; số yêu cầu bổ sung là 865 hồ sơ; từ chối giải quyết 482 hồ sơ; doanh nghiệp yêu cầu rút hồ sơ 577 hồ sơ... không có hồ sơ trả chậm, không để xảy ra hồ sơ quá hạn trong giải quyết TTHC. Các trường hợp từ chối giải quyết và trả lại hồ sơ đều được Ban giải thích, hướng dẫn thỏa đáng cho các doanh nghiệp theo đúng quy định.

 

Tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm HCC tỉnh.

 

Không chỉ phát huy năng lực trong thực thi công việc, để mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp với sự phục vụ của công chức tại Trung tâm HCC tỉnh đạt kết quả cao, Ban duy trì, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 gắn với việc ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện CCHC, Ban thường xuyên cập nhật, tập huấn, nâng cao trình độ cán bộ thực hiện thành thạo công việc, khai thác các phần mềm ứng dụng trong giải quyết TTHC và các phần mềm chuyên ngành của Cục quản lý Đầu tư nước ngoài. Duy trì và khai thác có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành của tỉnh, kết quả năm 2021, số lượng văn bản đi, đến đã xử lý đạt 11.756. Trong đó, văn bản điện tử là hơn 4.000; văn bản giấy đến là 2.500; văn bản phát hành thông thường là 5.259; văn bản thực hiện ký số điện tử khoảng 3.000. Cung cấp thông tin, báo cáo kịp thời kết quả tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị theo quy định của Tổ 3 nhất của tỉnh.
Cùng với nâng cao hoạt động công tác CCHC, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp tại các KCN về quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh được giải quyết kịp thời thông qua các hình thức như: phản ánh trực tiếp, bằng văn bản, email, điện thoại, zalo…. Đồng thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.
Năm 2022, dự báo tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, với sự lây lan của biến thể Omicron sẽ đặt ra nhiều khó khăn, thách thức hơn bởi nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân trong đó có nông dân đã giảm sút. Xác định hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tiếp tục tạo bước đột phá trong CCHC, giảm thời gian giải quyết, không để xảy ra tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần, nâng cao chất lượng phục vụ, hình ảnh vị thế của Ban đối với các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ