GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP, QUẢN LÝ, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
07:45 03/08/2021
I. Tình hình hoạt động của các KCN Tính đến ngày 18/6/2021, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã cấp phép đầu tư cho 1.671 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 22.322 triệu USD. Trong 6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp KCN tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp đạt 549.455 tỷ đồng, doanh thu đạt 595.587 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 16,21 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước là 5.179 tỷ đồng. Hoạt động của các doanh nghiệp KCN có sức lan tỏa lớn, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

II. Tình hình phối hợp, quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong các KCN

Nhằm thực hiện công tác phối hợp, quản lý và hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp KCN trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp KCN được thành lập. Sau khi kiện toàn tổ chức, các thành viên tổ công tác đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo thời gian và chất lượng công việc, vấn đề cần giải quyết. Thành viên Tổ công tác chịu trách nhiệm về phần việc được phân công theo nhiệm vụ được giao ở vị trí Trưởng phòng, phó Trưởng phòng.

Trong thời gian thực hiện tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, Tổ công tác luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, thường trực tổ kịp thời đôn đốc thành viên trả lời các ý kiến trên hệ thống thư điện tử; quá trình thụ lý hồ sơ, thủ tục hành chính được giải quyết nhanh, đúng quy định của quy trình, quy định của nhà nước. Từ 17/5/2017, các thủ tục hành chính được tiếp nhận chung tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh nên càng đảm bảo sự khách quan, thời gian thụ lý của các bộ hồ sơ, tạo lòng tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tổ chức hoạt động đầu tư vào các KCN Bắc Ninh.

III. Một số giải pháp tăng cường phối hợp, quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp trong các KCN

Trong bối cảnh đại dịch covid 19 đang diễn ra gây ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp KCN, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đề xuất tập trung một số giải pháp trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tập trung đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các thủ tục về đầu tư, quy hoạch xây dựng, môi trường, lao động. Rà xét giải quyết sớm các thủ tục đầu tư cho các dự án đầu tư vào các KCN. Cùng với đó là rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, giảm một số thành phần hồ sơ, giấy tờ không cần thiết nhưng vẫn đảm bảo tính pháp lý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nhanh chóng triển khai dự án.

Thứ hai, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp bị mất cân đối dòng tiền trong hoạt động duy trì nhịp sản xuất. Sự khắc nghiệt của dịch bệnh đã dẫn tới nhiều doanh nghiệp khó khăn trong tìm kiếm khách hàng, đầu ra tiêu thụ sản phẩm. Trong khi đó, doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo chi trả tiền lương cho nhân công, tiền vay vốn, các chi phí vận hành, mua nguyên vật liệu. Do đó, Chính phủ cần có những hướng dẫn cụ thể, thông thoáng để doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng hơn các chính sách hỗ trợ về tài chính, tiền tệ, bảo hiểm, miễn giảm thuế…

Thứ ba, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ vừa chống dịch Covid 19, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, duy trì sản xuất kinh doanh; đồng thời nhằm giúp nhân viên, người lao động có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào hoạt động sản xuất, Chính phủ cũng như UBND tỉnh Bắc Ninh có cơ chế, chính sách để tạo điều kiện ưu tiên người lao động tại tỉnh Bắc Ninh được tiêm vắc xin trong thời gian sớm nhất.

Thứ tư, Chính phủ cũng như UBND tỉnh có giải pháp linh hoạt về vấn đề cách ly đội ngũ chuyên gia, người nước ngoài nhập cảnh vào Bắc Ninh như giảm bớt lưu trình, quy trình, thủ tục đối với chuyên gia là người nước ngoài nhập cảnh hoặc nên xem xét việc miễn cách ly đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin giống như chính sách đang được áp dụng ở Hàn Quốc, vì trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những lãnh đạo cấp cao và chuyên gia người nước ngoài từ công ty mẹ đến Việt Nam công tác.

Có thể nói, thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Chỉ  thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 theo tinh thần Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp; trong thời gian qua Ban quản lý các KCN Bắc Ninh với chức năng và nhiệm vụ của đơn vị đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, các thành viên tổ công tác đã hỗ trợ tích cực và tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư, các doanh nghiệp KCN trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh, được nhà đầu tư, doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Đây cũng là động lực lớn để Ban quản lý các KCN tiếp tục hỗ trợ tích cực hơn nữa đối với doanh nghiệp, nhà đầu tư trong thời gian tới, góp phần xây dựng các KCN Bắc Ninh ngày càng phát triển lớn mạnh, đóng góp vào sự phát triển KT-XH chung của tỉnh Bắc Ninh./.

Hoàng Thị Thu Hải
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ