NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP; THỰC HIỆN HIỆU QUẢ “MỤC TIÊU KÉP” VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
09:49 27/12/2021
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh Tham luận tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Năm 2021, tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi; kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm; dịch Covid-19 diễn biến khó lường với các chủng biến thể mới... gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cả nước nói chung và các doanh nghiệp khu công nghiệp Bắc Ninh nói riêng, nhất là các doanh nghiệp FDI.

Được sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, ban, ngành và địa phương liên quan trong tỉnh; sự lãnh đạo, điều hành linh hoạt của tập thể Lãnh đạo Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) Bắc Ninh, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan, Ban quản lý các KCN Bắc Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đồng hành cùng các doanh nghiệp nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức. Ban quản lý các KCN đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cập nhật bổ sung quy hoạch KCN, đảm bảo giữ nguyên diện tích quy hoạch phát triển 16 KCN trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Trong năm 2021, có 06 KCN được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận Chủ trương đầu tư và được UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định thành lập, nâng tổng số lên 15 KCN được quyết định thành lập với 24 dự án hạ tầng KCN được cấp phép đầu tư. Tính đến nay có 10/16 KCN đi vào hoạt động, thu hút trên 1.700 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư 22,1 tỷ USD. Riêng năm 2021, các KCN Bắc Ninh thu hút được 121 dự án trong và ngoài nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt 1,73 tỷ USD, vượt 57% so với kế hoạch năm 2021. Trong đó, đáng chú ý là các dự án đầu tư FDI lớn như: dự án của tập đoàn Amkor (Hàn Quốc), vốn đầu tư khoảng 530 triệu USD (KCN Yên Phong II-C); 04 dự án FDI (Singapore) với tổng vốn đầu tư gần 199 triệu USD, đầu tư vào các KCN Thuận Thành III phân khu B, Nam Sơn - Hạp Lĩnh, Yên Phong mở rộng. Các chỉ tiêu về giá trị sản xuất công nghiệp (1.244.500 tỷ đồng), doanh thu (1.332.500 tỷ đồng), giá trị xuất khẩu (38 tỷ USD), giá trị nhập khẩu (26,5 tỷ USD) và nộp ngân sách (12.500 ty đồng) của 1.150 dự án thứ cấp đang hoạt động đều đạt và vượt trung bình khoảng 6% so với kế hoạch năm nay, góp phần quan trọng vào tăng trưởng 6,9% GRDP của tỉnh Bắc Ninh.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhằm thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh; Ban quản lý các KCN đặc biệt quan tâm tới công tác phòng chống dịch covid-19 tại các KCN. Phát huy tối đa vai trò, hoạt động của Ban chỉ đạo và 04 Tổ công tác phòng chống dịch của cơ quan. Đồng thời điều hành hiệu quả 40 tổ kiểm tra, nay là 20 tổ kiểm tra công tác phòng, chống dịch covid-19 được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành 54 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch trong các KCN. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt, hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp KCN trong thực hiện công tác phòng chống dịch covid-19; phối hợp xử lý các ca f0 tại 150 doanh nghiệp. Xác nhận phương tiện đưa đón lao động cho 530 doanh nghiệp. Tổ chức 03 lớp tập huấn, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch cho tất cả các doanh nghiệp trong KCN bằng hình thức trực tuyến với 1.000 điểm cầu thông qua phần mềm Zoom Meeting. Tổng hợp nhu cầu và phối hợp triển khai tiêm vacxin cho người lao động tại các doanh nghiệp. Duy trì hiệu quả hoạt động của Tổ phản ứng nhanh 3 nhất, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Ban quản lý các KCN thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các KCN. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với gần 50% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban, đăng ký 38,46% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ để thực hiện theo cơ chế “5 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, vượt so với yêu cầu của tỉnh. Các công tác khác được thực hiện kịp thời, theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Mặc dù vậy, công tác tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh kịp thời giải quyết một số vướng mắc trong hoạt động tại các KCN vẫn còn một số hạn chế, như: Hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng rào KCN chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, chưa theo kịp sự phát triển của các KCN, dẫn đến tình trạng ùn tắc, quá tải về giao thông tại một số KCN; thiếu nhà ở công nhân và các công trình an sinh xã hội phục vụ đời sống người lao động trong KCN, các thiết chế văn hóa chưa được chú trọng đầu tư như nhà trẻ, trường học, bệnh viện,... Công tác bồi thường GPMB còn gặp nhiều khó khăn; Giá và phí cho thuê lại đất của các công ty hạ tầng KCN trong thời gian gần đây cao, thậm chí quá cao so với mặt bằng chung, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh. Chưa hoàn thiện các thủ tục thành lập KCN Tiên Sơn mở rộng (Phân khu Tân Hồng - Hoàn Sơn), KCN Quế Võ và Quế Võ mở rộng (Khu phát triển và khu liền kề) dẫn đến các doanh nghiệp thuộc ranh giới các KCN này chưa được hưởng các ưu đãi như đối với doanh nghiệp KCN. Chậm tham mưu UBND tỉnh trong việc sửa đổi Quyết định 60/2008/QĐ-UBND ngày 09/5/2008 của UBND tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và biên chế của Ban quản lý.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; trên cơ sở phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước, xác định năm 2022 sẽ là một năm còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là diễn biến khó lường của tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện bám sát Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, các quy định trong công tác phòng, chống dịch của Trung ương và của tỉnh, đồng thời nhằm phát huy kết quả đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, trong năm 2022, Ban quản lý các KCN tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tăng cường công tác vận động xúc tiến đầu tư vào KCN. Bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; các tiêu chí 3 cao - 2 thấp của tỉnh Bắc Ninh. Thực hiện hiệu quả Đề án thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030 tại Quyết định số 293/QĐ-UBND ngày 12/8/2013, với quan điểm và định hướng thu hút đầu tư như sau: Ưu tiên thu hút các dự án sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, có số thu ngân sách lớn, nâng cao mức sống của người lao động và nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, suất đầu tư lớn, tác động lan tỏa tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tạo giá trị gia tăng cao. Đầu tư đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế với giải quyết các vấn đề về xã hội, môi trường, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội. Đảm bảo cân đối hài hòa phát triển kinh tế giữa khu vực Bắc sông Đuống với khu vực Nam sông Đuống; trong và ngoài các khu công nghiệp tập trung. Các dự án đầu tư phải đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển không gian vùng và chức năng vùng.

Hai là, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 512/QĐ-UBND, ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của cơ quan, Tổ phản ứng nhanh ba nhất, Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp. Điều hành hoạt động của 20 Tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch covid-19 được thành lập theo quyết định của tỉnh. Thường xuyên bám sát địa bàn KCN, kịp thời nắm bắt và phối hợp xử lý các ca f0 tại các doanh nghiệp. Phối hợp hỗ trợ tiêm vacxin cho người lao động tại các KCN.

Ba là, luôn đồng hành, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2022. Rà soát các dự án sau cấp phép đầu tư và kiên quyết chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các trường hợp cần thiết. Tiếp tục hỗ trợ nhập cảnh, tiếp nhận, cách ly lao động người nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian Việt Nam công bố dịch Covid-19. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 09/9/2021 của Ban Bí thư về việc thu hút, quản lý và sử dụng hiệu quả lao động nước ngoài tại Việt Nam và Kế hoạch của Ban quản lý các KCN về thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW.

Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước sau đầu tư. Tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, an toàn xã hội. Chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, PCCC trong các KCN.

Năm là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC, đảm bảo việc cải cách TTHC lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Phấn đấu 100% TTHC thực hiện các dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 và 4 đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và người dân. Nâng cao tỷ lệ TTHC thực hiện “5 tại chỗ” tại Trung tâm HCC tỉnh. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Sáu là, sửa đổi và ban hành Quy chế hoạt động của cơ quan, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy. Rà soát và sửa đổi các nội quy, quy định có liên quan đến hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác cán bộ, tài chính, tiền lương, công tác thi đua, khen thưởng,... Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan.

Bảy là, cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng uỷ, phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nguyễn Mai Hương-CVP, BQL
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ