Tổng hợp thông tin 9 tháng năm 2021
16:50 21/10/2021
Thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong các KCN Bắc Ninh Trước những diễn biến phực tạp và ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, 9 tháng năm 2021 các KCN Bắc Ninh vẫn thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với những số liệu khả quan.

Từ 19/12/2020 đến 18/9/2021, cấp mới 95 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký mới là 782,22 triệu USD cho 67 dự án FDI (505,22 triệu USD) và 28 dự án trong nước (223 triệu USD). Cấp điều chỉnh 262 lượt dự án cho 233 lượt dự án FDI và 29 dự án trong nước (57 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư, với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 187,582 triệu USD). Ngoài ra, cấp điều chỉnh 01 lượt dự án Hạ tầng KCN với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 51,32 triệu USD.

Lũy kế đến 18/9/2021, cấp 1.707 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 22.636,118 triệu USD. Trong đó: 17 dự án hạ tầng KCN với tổng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.342,23 triệu USD; dự án thứ cấp: Cấp 1.690 Giấy chứng nhận đầu tư (trong nước là 530 dự án, FDI là 1.160 dự án) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt 21.293,89 triệu USD (trong nước là 2.906,515 triệu USD, FDI là 18.387,375 triệu USD).

Với các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả đến nay hầu hết các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh đã trở lại hoạt động bình thường trong điều kiện mới (1.104/1.120 doanh nghiệp với tổng số lao động hiện tại so với Quý 2/2021 là 314.203 người/320.485 lao động, 7.216 lao động nước ngoài).

Trong 9 tháng đầu năm 2021, các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN Bắc Ninh mặc dù gặp khó khăn do dịch bệnh covid 19 nhưng vẫn có tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể như sau:

STT

CHỈ TIÊU

ĐVT

Tháng 9/2021

9 tháng đầu năm 2021

So với cùng kỳ năm 2020 (%)

So với KH năm 2021 (%)

1

GTSXCN

Tỷ VNĐ

130.256

910.749

110

76

2

DT

Tỷ VNĐ

137.485

975.488

105

75

3

XK

Triệu USD

4.205

27.459

112

75

4

NK

Triệu USD

2.991

19.661

121

84

5

NNS ~

Tỷ VNĐ

974

8.075

110

70


Dự báo, nếu kiểm soát tốt tình hình dịch Covid-19 thì các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh sẽ rất khả quan, hoàn thành kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP vượt mức tăng trung bình 9 tháng của 5 năm qua: 9 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) vẫn tăng khá, đạt mức 11,74% so với cùng kỳ năm trước, vượt mức tăng trung bình chung 9 tháng của 5 năm qua. Đây cũng là mức tăng khá sau 2 năm có mức giảm.

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11,8%

Diễn biến ở một số ngành cụ thể như sau: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo (+11,8%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng (+4,86%);  riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải,  nước thải giảm (-3,77%)… Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng ước tính đạt 31.924 triệu USD, đạt 87,5% kế hoạch năm 2021, tăng cao 23,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 31.827 triệu USD, tăng 23,9%. Xét theo mặt hàng xuất khẩu, nổi bật vẫn là mặt hàng điện thoại, linh kiện, mặt hàng máy vi tính và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất có mức tăng rất cao 33,6%...

Xuất khẩu tăng mạnh, xuất siêu gần 5 tỷ USD

9 tháng năm 2021,  kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính hơn 31,9 tỷ USD, đạt 87,5% kế hoạch năm 2021, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, mặt hàng điện thoại & linh kiện, máy vi tính và linh kiện chiếm tỷ trọng lớn nhất có mức tăng rất cao 33,6%. Ngoài ra, mặt hàng nguyên liệu hàng dệt may và da giày tuy chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có mức tăng cao nhất 39,6%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính gần 27 tỷ USD, đạt 83,5% kế hoạch năm 2021, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm là: kim loại thường, sắt thép, linh kiện điện tử, điện thoại.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,74% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong 9 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt mức tăng 11,74% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt trên mức tăng trung bình chung 9 tháng của 5 năm qua.

Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 11,8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 4,86%.

Trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo, một số ngành có chỉ số tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất trang phục; In, sao chép bản ghi các loại; Sản xuất phương tiện vận tải khác.

Toàn tỉnh có gần 1.700 doanh nghiệp thành lập mới

Trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.679 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 20.811 tỷ đồng; trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,62%, đứng thứ 5 cả nước. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,40 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, có 550 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại; 838 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 148 doanh nghiệp giải thể tự nguyện; 212 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động; 2.603 doanh nghiệp đăng ký thay đổi (địa chỉ, thông tin về chủ sở hữu, thành viên, vốn, người đại diện theo pháp luật)…

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.113 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 301.626 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 15,78 tỷ đồng.

Trong đó, 10.661 Công ty TNHH 1 thành viên; 5.075 Công ty TNHH 2 thành viên; 2.876 Công ty cổ phần; 500 Doanh nghiệp tư nhân; 01 Công ty hợp danh và 4.094 đơn vị trực thuộc đang hoạt động (Chi nhánh, Văn phòng đại diện và Địa điểm kinh doanh);

Ngoài ra, 1.496 doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 8.960 tỷ đồng.

Thu hút vốn FDI tăng 48,1%

Tính từ đầu năm đến ngày 20/9/2021, toàn tỉnh đã thu hút được 97 dự án FDI đăng ký cấp mới, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tổng vốn đăng ký đạt 522 triệu USD, tăng 48,1%.

Cũng trong 9 tháng, toàn tỉnh điều chỉnh vốn cho 64 dự án, với số vốn điều chỉnh tăng là 106 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 58 lượt với giá trị 144 triệu USD; thu hồi 35 dự án với tổng vốn đầu tư là 223 triệu USD.

Lũy kế đến ngày 20/9/2021, toàn tỉnh có 1.693 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 20,429 tỷ USD./

Nguyễn Văn Hậu (Tổng hợp)
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ