TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP THÁNG 12/2023
08:29 07/12/2023
Nội dung các câu hỏi của các doanh nghiệp và câu trả lời của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh trong tháng 12/2023
1. Công ty TNHH Goloho: Công ty muốn chuyển đổi từ doanh nghiệp thường sang doanh nghiệp chế xuất cần phải làm gì thủ tục gì?

Trả lời: Công ty cần làm các thủ tục sau:
1. Chốt thuế với cơ quan thuế
2. Tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
3. Xin xác nhận của cơ quan hải quan sau khi hoàn tất thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Công ty TNHH WHA YU Việt Nam: Công ty muốn điều chỉnh quy mô dự án, cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án.
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

3. Công ty Fotech: Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại muốn chuyển vốn vay sang vốn góp, tổng vốn đầu tư không thay đổi, cần làm thủ tục gì?

Trả lời: Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án.
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

4. Công ty TNHH Highsun Optoelectronic: Doanh nghiệp muốn thành lập dự án đầu tư mới, nhu câu thuê nhà xưởng để thực hiện dự án?

Trả lời: Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh sẽ hỗ trợ công ty để tìm nhà xưởng cho thuê trong Khu công nghiệp phù hợp mục tiêu, quy mô dự án và vốn đầu tư của dự án.

5. Công ty TNHH Logic Vani Bắc Ninh: Công ty muốn điều chỉnh thay đổi thông tin nhà đầu tư, cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án.
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

6. Công ty TNHH CHINCHU: Công ty muốn điều chỉnh thay đổi thông tin nhà đầu tư, cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án.
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

7. Công ty Hàn - Trung: Doanh nghiệp có nhu cầu thuê xưởng với diện tích 300 m2 trong KCN Quế Võ để thành lập công ty thương mại, có phù hợp hay không?

Trả lời: Nhà đầu tư thành lập công ty để thực hiện dự án với mục tiêu thực hiện quyền thương mại không được ưu tiên trong KCN. Trong Khu công nghiệp chỉ ưu tiên thực hiện mục tiêu sản xuất và các dịch vụ liên quan đến sản xuất.

8. Công ty TNHH DELI – KCN Yên Phong mở rộng: Công ty đã nghiệm thu hoàn công, đã có sổ đỏ, muốn được tư vấn thủ tục để gắn tài sản trên đất thì cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Công ty cần làm các thủ tục:
1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận ( mẫu 04a - Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014),
2.Tờ khai lệ phí trước bạ (mẫu số 01/LPTB thông tư 80/2021/BTC ngày 29/9/2021),
3.Tời khai thuế phi nông nghiệp,
4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và GCN đăng ký đầu tư và các lần điều chỉnh hoặc văn bản xác nhận dự án đầu tư,
5. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
6. Các giấy tờ liên quan.

9. Công ty TNHH YUZI: Công ty muốn bổ sung mục tiêu dự án, cụ thể là cho thuê kho bãi (kho hóa chất), cần làm những thủ tục gì?

Trả lời: Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:
1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án.
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.
Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ