Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2022, định hướng năm 2025
16:14 20/04/2022
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng vừa ký, ban hành Quyết định số 191/QĐ-UBND phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025.

Ảnh minh họa.

Danh mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh gồm 175 dự án (đợt 1), với diện tích khoảng 7.644 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 25.369 triệu USD.

Trong đó, có 17 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 49 dự án lĩnh vực thương mại dịch vụ; 92 dự án lĩnh vực nhà ở, khu đô thị; 7 dự án nhà ở xã hội; 3 dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp và 7 dự án thuộc lĩnh vực thể thao, giáo dục, y tế, môi trường.

Theo địa bàn, thành phố Bắc Ninh có 37 dự án; thành phố Từ Sơn có 13 dự án; các huyện Tiên Du 20 dự án, Yên Phong 9 dự án, Quế Võ 30 dự án, Thuận Thành 21 dự án, Gia Bình, 25 dự án và huyện Lương Tài có 20 dự án. Riêng các dự án nhà ở, Khu đô thị thực hiện thu hút đầu tư trên cơ sở Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Danh mục dự án thu hút đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2022, định hướng năm 2025 được công bố, cập nhật thường xuyên trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan ban hành xây dựng bộ tài liệu, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; kịp thời tham mưu báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường công khai, cung cấp thông tin quy hoạch cho các nhà đầu tư quan tâm; UBND cấp huyện cập nhật các quy hoạch sử dụng đất các dự án thuộc danh mục dự án thu hút đầu tư làm cơ sở để đề xuất thực hiện dự án theo quy định của pháp luật…


bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ