Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,5% so với cùng kỳ
15:59 01/12/2022
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng, toàn tỉnh có 2.443 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 15,5% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký hơn 20.036 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,2 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước.

Sản xuất linh kiện tại Công ty TNHH Intops Việt Nam (KCN Yên Phong).

Cũng trong 11 tháng, toàn tỉnh có 792 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 24,1%; 1.409 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 46,01%; 291 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 44,05%; 304 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động, tăng 13,4%.

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.270 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 338.937 tỷ đồng. Trong đó, 17.930 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 329.348 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 18,4 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1.340 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 9.588 tỷ đồng; ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 3.463 và ra thông báo yêu cầu báo cáo đối với 73 doanh nghiệp do cơ quan Thuế đề xuất.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ