Triển khai ứng dụng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp từ ngày 01/7/2023
16:02 29/06/2023
(BNP) – Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang tại văn bản số 1930/UBND-XDCB về việc triển khai ứng dụng tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Ứng dụng phản ánh, kiến nghị sẽ góp phần nâng cao chỉ số quản trị điều hành của tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh nhất trí với đề xuất phương án thí điểm triển khai ứng dụng phản ánh kiến nghị dành cho doanh nghiệp của Sở Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp từ ngày 01/7/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương tổ chức triển khai đưa ứng dụng vào hoạt động thí điểm từ 01/7/2023; tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong quá trình sử dụng thí điểm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, đôn đốc tình hình xử lý phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp; chủ trì, tổng hợp những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm để tham mưu ban hành quy chế và đề nghị chỉnh sửa nội dung ứng dụng cho phù hợp. Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh kết quả triển khai thí điểm vào tháng 9/2023.
bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ