UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng Công ty nhà đất Hàn Quốc ký kết Biên bản ghi nhớ về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị”
09:43 26/06/2023
Ngày 23-6, tại Phủ Chủ tịch diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị” giữa UBND tỉnh Bắc Ninh và Tổng Công ty nhà đất Hàn Quốc (LH), dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, cùng quan chức cấp cao của 2 nước Việt Nam, Hàn Quốc.
Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang và Tổng Giám đốc Công ty nhà đất Hàn Quốc Lee Han Joon trao Biên bản ghi nhớ. 

Trên nền tảng hợp tác giữa Chính phủ hai nước, nhằm cụ thể hóa mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực phát triển đô thị và hạ tầng công cộng, UBND tỉnh Bắc Ninh và LH đã thống nhất thực hiện “Chương trình đối tác tăng trưởng đô thị” (gọi là UGPP). Mục đích của Biên bản ghi nhớ, để đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành một đô thị thông minh tiêu biểu của Việt Nam nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác giữa các bên thông qua các dự án phát triển như đô thị mới thông minh và KCN tại tỉnh Bắc Ninh.

UBND tỉnh Bắc Ninh và LH cùng nỗ lực triển khai nội dung của MOU trên tinh thần thiện chí và hợp tác. Đồng tổ chức các cuộc hội thảo… để hiểu các vấn đề, khung pháp lý và xu hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh; cùng nghiên cứu và xác định các dự án dẫn đầu tại tỉnh Bắc Ninh; thu hút đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc về đô thị thông minh và KCN. Đồng thời thực hiện các điều khoản của MOU trên cơ sở phạm vi chức năng, vai trò và quyền hạn, phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan của mỗi nước và các điều ước quốc tế mà mỗi nước là thành viên; cung cấp thông tin theo quy định pháp luật của mỗi nước trong quá trình trao đổi thông tin; cùng giải quyết các vấn đề phát sinh trên cơ sở thương lượng…

Biên bản ghi nhớ có hiệu lực kể từ ngày ký và có hiệu lực trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký (ngày 23-6-2023). MOU này có thể được sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực trước thời hạn theo thỏa thuận bằng văn bản của các bên. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào được các bên chấp thuận sẽ là một phần không tách rời của MOU. Việc chấm dứt hiệu lực trước thời hạn MOU không ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành vào thời điểm chấm dứt hiệu lực MOU, trừ khi các bên có thỏa thuận khác.
baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ