Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng của Bắc Ninh đứng thứ nhất cả nước 6 tháng liên tiếp
09:01 29/08/2023
Tháng 8/2023, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng của tỉnh Bắc Ninh đạt 100%, đứng thứ 1 cả nước. Đây cũng là tháng thứ 6 liên tiếp tỉnh Bắc Ninh đứng đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng, kể từ tháng 3/2023 đến nay.

Cụ thể, trong tháng 8/2023, toàn tỉnh thành lập mới 306 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký gần 1.960 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 6,4 tỷ đồng.

Tính chung 8 tháng năm 2023, thành lập mới 2.317 doanh nghiệp (tăng 33,5% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng vốn hơn 22.800 tỷ đồng (tăng 61,6%) và 840 đơn vị trực thuộc.

Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong 8 tháng năm 2023 đạt 99,98%, đứng thứ 3 cả nước.

Trong tháng có 676 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 6,12% so với cùng kỳ 2022). Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có hơn 17.700 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn hơn 343.300 tỷ đồng và 5.283 đơn vị trực thuộc.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ