Khẳng định vị thế cực tăng trưởng vùng đồng bằng sông Hồng
10:02 27/07/2022
Đồng bằng sông Hồng là một trong 6 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, có vị trí rất thuận lợi, hội tụ nhiều lợi thế để trở thành trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho cả nước. Ngày 14-9-2005 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 54-NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. Sau đó, ngày 28-10- 2011, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Kết luận số 13-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Đây là cơ sở quan trọng, tạo ra nền tảng cho sự phát triển nhanh theo hướng bền vững của vùng đồng bằng sông Hồng.

Sau gần 17 năm thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW và 11 năm thực hiện Kết luận 13-KL/TW của Bộ Chính trị, toàn vùng nói chung và các địa phương nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh được củng cố và quan hệ quốc tế được mở rộng; vai trò là 1 trong 2 đầu tàu kinh tế của cả nước được phát huy. Nằm trong vùng kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, gắn với vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Bắc Ninh khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh và vận dụng linh hoạt các chính sách của Trung ương, địa phương, từng bước vươn lên trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang khái quát: Thời điểm tái lập, Bắc Ninh là tỉnh thuần nông, xuất phát điểm về kinh tế và xã hội đều thấp. Từ sau khi có Nghị quyết 54 và Kết luận số 13 của Bộ Chính trị, tỉnh đã chủ động phối hợp với các bộ, ngành và địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thành công mục tiêu chung. Đến nay, Bắc Ninh đã cơ bản là một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2005-2019 đạt 14,7%/năm; giai đoạn 2005-2020 đạt 13,95%/năm; năm 2021, quy mô GRDP đã tăng lên 133,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 2,71% GDP cả nước và xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố và xếp thứ 4 vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách trên địa bàn tăng mạnh, đến năm 2021 đạt 33.227 tỷ đồng, gấp hơn 19 lần so với năm 2005; là 1 trong 14 tỉnh, thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới... Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng chung của cả nước, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế cả nước. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tăng cường, văn hoá - xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí có chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được tăng cường, hệ thống chính trị được củng cố, lòng tin của nhân dân nâng cao.

Cùng với những kết quả đạt được, quá trình thực hiện Nghị quyết còn một số hạn chế cần phải khắc phục đó là, chất lượng và hiệu quả tăng trưởng còn thiếu ổn định, kinh tế phụ thuộc vào khu vực FDI và xuất khẩu của ngành điện tử; công nghiệp phụ trợ ở trong nước quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh yếu. Các ngành dịch vụ, thương mại chưa tạo đột biến để gia tăng tỷ trọng, chưa có yếu tố mới để đột phá. Tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, có sức lan tỏa còn chậm. Việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao, trường học, khu vui chơi giải trí cho người lao động còn chưa đồng bộ, quy mô nhỏ. Nguồn nhân lực chất lượng cao, hàm lượng tri thức, công nghệ đáp ứng, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, hiện đại vẫn thiếu. Việc quản lý số lao động từ các tỉnh khác, người nước ngoài trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn...

 

Khu vực công nghiệp-xây dựng chiếm 77,3% trong cơ cấu kinh tế.


Tiếp tục khẳng định vị thế cực tăng trưởng của vùng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của nền kinh tế, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu: đến năm 2030 xây dựng Bắc Ninh là thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công nghệ cao; một trong những trung tâm thương mại-dịch vụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, chăm sóc sức khỏe, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng Thủ đô và cả nước. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 7-8%/năm; đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp và xây dựng 74,5%, dịch vụ 23,9%, nông- lâm nghiệp và thủy sản còn 1,6%; GRDP bình quân đầu người đạt 8.900 USD (giá hiện hành); năng suất lao động xã hội tăng từ 8,5-9%/năm; thu ngân sách đạt 37.400 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%...Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao, thông minh.
Tại các cuộc họp với Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 54, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung đánh giá: Để hoàn thành mục tiêu trên, Bắc Ninh đề ra các giải pháp về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó phấn đấu hoàn thành Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2035, tầm nhìn đến 2050. Về chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương, tập trung phát triển công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế đô thị. Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của địa phương, tập trung xây dựng đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, chú trọng đầu tư hạ tầng số hiện đại. Thúc đẩy liên kết giữa các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, vùng Thủ đô, làm cầu nối giữa Hà Nội với các tỉnh miền núi phía Bắc. Quản lý hiệu quả đầu tư công, thúc đẩy các hoạt động tài chính, ngân hàng, đáp ứng nguồn vốn cho phát triển. Phát huy bản sắc văn hóa và con người Bắc Ninh- Kinh Bắc tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Tăng cường đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao. Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập; tăng cường công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... Bắc Ninh kiến nghị Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư ban hàn Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến 2030, tầm nhìn đến 2045 làm định hướng phát triển cho các tỉnh trong vùng; cho chủ trương xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc T.Ư; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong các quy định pháp luật về Quy hoạch, xây dựng, đầu tư, đất đai để sớm triển khai đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm của địa phương.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ