Kỳ vọng mới từ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện
17:23 31/12/2022
Là năm thứ 6 triển khai trên địa bàn tỉnh, khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI) năm 2022 tập trung thu thập ý kiến của doanh nghiệp đối với chất lượng điều hành của các sở, ngành và địa phương theo 8 tiêu chí thành phần liên quan tới môi trường kinh doanh. Bao gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động và tiên phong; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Chi phí không chính thức; Chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý và Vai trò người đứng đầu. Tuy nhiên, các câu hỏi có sự cập nhật theo Chỉ số PCI năm 2021, tập trung vào đánh giá chi tiết về tính minh bạch, dịch vụ công trực tuyến, điều kiện kinh doanh, chi phí không chính thức…

Theo kết quả đánh giá năm 2022 đối với 34 đơn vị (26 sở, ngành và 8 huyện, thành phố) vừa được công bố, Cục Thuế tỉnh tiếp tục dẫn đầu với 72,28 điểm; Sở Thông tin và Truyền thông xếp thứ 2 với 71,97 điểm; Ngân hàng Nhà nước xếp thứ 3 với 71,94 điểm. Ở phía cuối bảng xếp hạng, các đơn vị: Cục Quản lý thị trường, Bảo hiểm xã hội, Cục thi hành án dân sự, Sở Tài nguyên và môi trường là những sở, ngành được đánh giá thấp nhất. Theo thống kê, phân tích dữ liệu thu thập được cho thấy, phổ điểm tổng hợp của khối đơn vị sở, ngành cao hơn điểm của các đơn vị cấp huyện. Điểm trung vị các chỉ số thành phần cho thấy chỉ số Chi phí thời gian có điểm số cao nhất, đạt mức 8,8 điểm; đứng thứ hai là chỉ số Vai trò người đứng đầu, 7,74 điểm… Chỉ số thành phần Cạnh tranh bình đẳng có điểm số thấp nhất (5,69 điểm). Kết quả đánh giá cho thất, trong năm 2022, có 4/8 Chỉ số thành phần có điểm trung vị cao hơn năm 2021, đó là Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Cạnh tranh bình đẳng; Chi phí không chính thức; Vai trò người đứng đầu.
Khối các địa phương, UBND huyện Quế Võ dẫn đầu với 71,45 điểm; huyện Tiên Du xếp thứ 2 với 70,61 điểm; trong khi đó các huyện  Thuận Thành, Lương Tài là những địa phương được đánh giá thấp nhất. Đánh giá của Viện Nghiên cứu Kinh tế-xã hội tỉnh cho thấy điểm trung vị của chỉ số thành phần cấp huyện cao nhất đó là Chi phí thời gian (8,78 điểm) và Vai trò của người đứng đầu (7,46 điểm). Những chỉ số thành phần còn lại có mức điểm trung vị đều đạt hơn 6 điểm. Cụ thể: Chi phí không chính thức (6,98 điểm); Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (6,8 điểm); Tính năng động và tiên phong (6,77 điểm); Chính sách Hỗ trợ doanh nghiệp (6,51 điểm); Thiết chế pháp lý (6,17 điểm). Riêng các Chỉ số thành phần: Cạnh tranh bình đẳng có điểm số thấp nhất (5,33 điểm). So với năm 2021, điểm trung vị các Chỉ số thành phần các đơn vị cấp huyện năm 2022 có xu hướng giảm, song vẫn có 4/8 chỉ số tăng điểm trung vị, đó là: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Chi phí thời gian; Cạnh tranh bình đẳng; Chi phí không chính thức.

 

Chỉ số DDCI tỉnh Bắc Ninh năm 2022 được các doanh nghiệp đánh giá cao. Ảnh: Sản xuất sản phẩm đĩa quang điện tử tại Công ty CP Manutronic Việt Nam (KCN Tiên Sơn).

 

Điều đáng mừng trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố là doanh nghiệp được hỏi đánh giá tích cực về hoạt động CCHC, cải thiện chất lượng điều hành địa phương khi có tói hơn 94% DN được hỏi đánh giá tích cực về các chỉ tiêu thực hiện các thủ tục hành chính. Liên quan đến chính quyền điện tử, qua khảo sát cho thấy, đa số doanh nghiệp được hỏi đánh giá khá tích cực về việc Trang thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương có chuyên mục giải đáp các thắc mắc, ý kiến của doanh nghiệp rất hữu ích. Cùng với đó, doanh nghiệp đánh giá các sở, ngành chủ động hơn trong cải thiện môi trường kinh doanh; khẳng định Vai trò người đứng đầu các sở, ngành là rất lớn trong việc doanh nghiệp tiếp cận các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Ngoài ra, hầu hết doanh nghiệp tham gia trả lời khảo sát, đánh giá tích cực với các nhận định liên quan tới công tác thi hành, thực thi pháp luật của các sở, ngành…
Về những hạn chế, các doanh nghiệp cho rằng vẫn còn tình trạng các sở, ngành, địa phương, nhất là cán bộ cấp Phòng không thực hiện đúng chủ trương, chính sách của lãnh đạo tỉnh; kết quả xử lý và giải quyết khiếu nại chưa thực sự minh bạch, công khai; doanh nghiệp phải trả chi phí không chính thức và có sự ưu ái cho doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp thân hữu trong việc tiếp cận các nguồn lực nhà nước. Ngoài ra, tính năng động tiên phong của các sở, ngành và cấp huyện giảm so với năm 2021…
Để tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số điều hành, quản trị địa phương, cần tiếp tục nâng cao tính năng động và tiên phong gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong công tác CCHC và giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu hoặc thiếu chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ công. Các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục cải thiện tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, nguồn lực cũng như thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu chi phí không chính thức. Các sở, ngành liên quan nhiều đến doanh nghiệp và quản lý nguồn lực công cần phải được cải thiện mạnh mẽ hơn nữa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người kinh doanh, tạo động lực tăng trưởng mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, kinh tế số, chính quyền số, chính quyền điện tử, chia sẻ dữ liệu theo hướng minh bạch, công khai. Nâng cao hiệu quả đối thoại doanh nghiệp theo hướng thực chất, thu hẹp khoảng cách giữa doanh nghiệp, người dân và lãnh đạo; cũng như đổi mới hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp…
Bộ Chỉ số DDCI có mục tiêu góp phần nhận diện những “nút thắt” trong cải thiện MTKD, đánh giá chất lượng điều hành kinh tế tại các sở, ngành, địa phương. Từ đó, có thể cải thiện thông qua nghiên cứu, vận dụng những cách làm hay, những mô hình sáng tạo trong cải cách hành chính, cải thiện MTKD, hiệu quả hóa vận hành bộ máy chính quyền nhằm tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo lợi thế thu hút đầu tư, phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh.

baobacninh.com.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ