TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP THÁNG 2/2024
08:15 01/03/2024
Nội dung các câu hỏi của các doanh nghiệp và câu trả lời của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh trong tháng 2/2024
1. Nhà đầu tư tại KCN Yên Phong: Doanh nghiệp đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với mục tiêu là sản xuất, sửa chữa phụ tùng linh kiện, điện tử, doanh thu 250.0000 USD. Tuy nhiên, sau 1 thời gian hoạt động, doanh thu thực tế là 900.000 USD. Vậy, DN có cần làm điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Trả lời: Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án.
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

2. Nhà đầu tư tại KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn: nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư vào KCN Đại Đồng- Hoàn Sơn với diện tích 62 ha, mong tìm hiểu các thông tin và thủ tục cấp phép đầu tư.
Trả lời: Công ty liên hệ với đồng chí Quyết - Trưởng phòng Tư vấn xúc tiến đầu tư, Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển khu công nghiệp Bắc Ninh để được hỗ trợ chi tiết. Số điện thoại: 0982326899.

3. Nhà đầu tư tại KCN Tiên Sơn: 

1. Công ty có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có xưởng tại KCN Tiên Sơn. Hiện tại, DN muốn chuyển địa điểm sang cụm KCN Hạp Lĩnh, có cần điều chỉnh thay đổi trên báo cáo FDI.

2. Với DN 100% vốn nước ngoài có thể chuyển địa điểm sang cụm KCN được hay không?

Trả lời:

1. Có phải làm điều chỉnh nội dung dự án đầu tư.

2. Có, tuy nhiên hiện tại khu cụm KCN Hạp Lĩnh đang tạm dừng cấp phép để đầu tư vào.


Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ