Hơn 1.100 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
09:45 02/06/2022
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 05 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 1.108 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 9.037 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,16 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,3%, đứng thứ 3 cả nước.

Sản xuất linh kiện điện thoại tại Công ty TNHH HyunJung Vina.

Cũng trong 05 tháng, toàn tỉnh có 507 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại; 800 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 118 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 124 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động.

Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 19.914 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 331.290 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,64 tỷ đồng. Trong đó, 11.276 Công ty TNHH 1 thành viên; 5.157 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 3.024 Công ty cổ phần; 458 Doanh nghiệp tư nhân và 01 Công ty hợp danh.

Ngoài ra có 1.175 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ là hơn 7.878 tỷ đồng.


bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ