Gần 900 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới
17:42 04/05/2022
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 04 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 882 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký hơn 7.648 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,67 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,29%, đứng thứ 3 cả nước.

Sản xuất linh kiện điện thoại tại Công ty TNHH HyunJung Vina.

Cũng trong 04 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 464 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại; 623 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động; 91 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 97 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động…

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.891 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 326.726 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 16,43 tỷ đồng.

Trong đó, 11.238 Công ty TNHH 1 thành viên; 5.160 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; 3.034 Công ty Cổ phần; 458 Doanh nghiệp tư nhân và 01 Công ty hợp danh.

Ngoài ra, có 1.057 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ là 6.729 tỷ đồng.

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ