Toàn tỉnh thu hút gần 7,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong 05 năm 2018 - 2022
16:05 29/06/2023
(BNP) - Trong 05 năm (2018 - 2022), tỉnh Bắc Ninh đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt gần 7,4 tỷ USD.
Các dự án đầu tư nước ngoài góp phần quan trọng váo sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 865 dự án mới với tổng vốn đầu tư gần 3,4 tỷ USD, cấp điều chỉnh vốn cho 619 lượt dự án với số vốn điều chỉnh tăng thêm hơn 3,7 tỷ USD; thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho 310 lượt với giá trị 305 triệu USD.

Một số dự án đầu tư nước ngoài thu hút và điều chỉnh tăng vốn tiêu biểu trong giai đoạn như: dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm vật liệu, thiết bị bán dẫn tại KCN Yên Phong II-C do AMKOR Technology Singapore PTE. LTD (Hàn Quốc) làm nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký là hơn 529 triệu USD; dự án nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện của Tập đoàn Goertek (Hồng Kông) với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh hơn 565 triệu USD; dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh thực hiện điều chỉnh vốn với số vốn đầu tư tăng thêm 01 tỷ USD...

Những kết quả đạt được trong thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp tích cực vào tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, tăng thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm và góp phần chuyển dịch cơ cấu ngành, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp.

Trong giai đoạn 2018 - 2022, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp hơn 46.652 tỷ đồng, chiếm 30,5% tổng thu ngân sách toàn tỉnh; chiếm hơn 99,6% giá trị xuất khẩu hàng năm toàn tỉnh; đến năm 2022, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng tiếp tục chiếm ưu thế với tỷ lệ 75,92%; số lao động làm việc trong khu vực đầu tư nước ngoài là 316.872 lao động, chiếm 40,14% lực lượng lao động và lao động đang làm việc của tỉnh…

 

bacninh.gov.vn
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ