TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP THÁNG 3/2024
08:24 08/03/2024
Nội dung các câu hỏi của các doanh nghiệp và câu trả lời của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh trong tháng 3/2024
1. Công ty TNHH Besterasing: 

a. Doanh nghiệp đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, sau khi một thời gian đi vào hoạt động, vốn thực đã góp đã vượt số vốn góp đã đăng ký thì có phải làm điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

b. Doanh nghiệp muốn chuyển đổi loại hình DN từ công ty cổ phần sang công ty TNHH có cần làm điều chỉnh không?

Trả lời: 

a. Đối với nội dung điều chỉnh vốn góp thực hiện dự án thì công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12)
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

b. Đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chuyển đổi loại hình kinh tế của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư thì Công ty thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 51 Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, trong đó Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo biểu mẫu A.I.11.đ.

2. Công ty TNHH HT Tech: Doanh nghiệp đã đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tuy nhiên, sau khi một thời gian đi vào hoạt động doanh nghiệp muốn giảm mục tiêu sản xuất để đúng với tình hình thực tế của Công ty thì có phải làm hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay không?

Trả lời: 

Đối với nội dung điều chỉnh mục tiêu dự án thì công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12)
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

3. Công ty TNHH VISION: Doanh nghiệp có được hoạt động loại hình Doanh nghiệp chế xuất tại KCN VSIP hay không?

Trả lời: Doanh nghiệp được phép hoạt động theo loại hình doanh nghiệp chế xuất tại các KCN khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp chế xuất.


4. Công ty TNHH công nghệ đầu tư Voborn: Doanh nghiệp muốn bổ sung mục tiêu sản xuất (sản xuất tem nhãn) cần làm thủ tục gì?

Trả lời: 

Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12)
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

5. Công ty TNHH J&T Việt Nam: Doanh nghiệp muốn điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư, tăng vốn góp của dự án cần làm thủ tục gì?

Trả lời: 

Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12)
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.
Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh Công ty Tân Phát
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Tỷ giá ngoại tệ