TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2024
07:55 15/04/2024
Nội dung các câu hỏi của các doanh nghiệp và câu trả lời của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh trong tháng 4/2024
1. Công ty TNHH Nano Chan Tech: Doanh nghiệp điều chỉnh mục tiêu dự án, cụ thể bổ sung mã HS đối với hoạt động thương mại (Thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và quyền phân phối bán buôn hàng hóa) thì cần phải làm hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào?

Trả lời: 

Đối với nội dung điều chỉnh mục tiêu dự án thì công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12)
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

2. Công ty TNHH Potron Việt Nam tại KCN Yên Phong II-C: Doanh nghiệp muốn điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư do thay đổi chỗ ở hiện tại người đại diện theo pháp luật thì cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào?

Trả lời: 

Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12)
3. Quyết định của chủ sở hữu
4. Giấy ủy quyền
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.


Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ