TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỖ TRỢ NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NGHIỆP THÁNG 5/2024
08:07 13/05/2024
Nội dung các câu hỏi của các doanh nghiệp và câu trả lời của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh trong tháng 5/2024
1. Công ty TNHH Limoshi: Doanh nghiệp muốn điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án do tiến độ thực tế chậm hơn tiến độ đã đăng ký?

Trả lời: 

Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12).
3. Quyết định của chủ sở hữu.
4. Giấy ủy quyền.
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

2. Công ty TNHH Sagarer Link Technology: Doanh nghiệp muốn điều chỉnh tên công ty thì cần làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào?

Trả lời: 

Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12).
3. Quyết định của chủ sở hữu.
4. Giấy ủy quyền.
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án..

3. Công ty Cổ phần A Tech: Doanh nghiệp muốn điều chỉnh giảm diện tích đất, thay đổi tên người đại diện và địa điểm thực hiện dự án. DN muốn hỏi thủ tục về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Trả lời: 

Công ty cần làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12).
3. Quyết định của chủ sở hữu.
4. Giấy ủy quyền.
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án.

4. Công ty Cổ phần Logisvalley Bắc Ninh: Doanh nghiệp muốn hỗ trợ thủ tục xin cấp tài khoản để báo cáo tình hình thực hiện dự án trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư?

Trả lời: 

Công ty liên hệ Phòng Đại diện, Kiểm tra giám sát của Ban để được hỗ trợ.

5. Công ty TNHH ASSAB: Doanh nghiệp muốn điều chỉnh bổ sung mục tiêu sản xuất và bổ sung quyền thương mại (quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và quyền phân phối bán buôn các hàng hóa)?

Trả lời: 

Công ty cần làm rõ mục tiêu bổ sung là sản xuất sản phẩm gì và những hàng hóa đăng ký bổ sung có mã HS cụ thể là gì. DN làm 1 bộ hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

1. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án (Mẫu A.I.11.h).
2. Báo cáo tinh hình thực hiện dự án (Mẫu A.I.12).
3. Quyết định của chủ sở hữu.
4. Giấy ủy quyền.
5. Các văn bản và giấy tờ liên quan đến nội dung đề nghị điều chỉnh dự án

Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và Phát triển KCN Bắc Ninh
Top
Thăm dò
Ban quản lý các KCN Bắc Ninh hỗ trợ doanh nghiệp công tác phòng, chống Covid-19
Quảng cáo
Công ty Tân Phát Đăng ký kết nối làm việc với các doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh
Văn bản, chính sách mới Hỗ trợ thông tin đất-xưởng Quản trị web Đăng tin tuyển dụng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh Doanh nghiệp trong các KCN Bắc Ninh-Enterprises in Bac Ninh Industrial Parks Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng của Trung tâm Hỗ trợ đầu tư và phát triển KCN Bắc Ninh
Tỷ giá ngoại tệ